REKLAMA
 1. bizblog
 2. Energetyka /
 3. Poradniki
 4. Energetyka - poradniki

Program Mój Prąd. Jakie trzeba spełnić warunki, by dostać dotacje?

Program Mój Prąd skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną albo inne urządzenia zwiększające autokonsumpcję. W 2024 roku ponownie będzie można otrzymać dotację. Jakie warunki należy spełnić?

11.06.2024
22:14
energia-słoneczna-fotowoltaika-wegiel
REKLAMA

Program Mój Prąd – dla kogo?

REKLAMA

W ramach programu Mój Prąd przyznawane są bezzwrotne dotacje osobom fizycznym, które zamontowały instalację fotowoltaiczną albo inne urządzenie zwiększające autokonsumpcję. Są to przede wszystkim pompy ciepła. Wsparcie skierowane jest do prosumentów rozliczających się w systemie net-billing albo w systemie upustów, którzy gotowi są przejść na net-billing.

Skorzystają z niego przede wszystkim osoby, które nie otrzymały dotacji w poprzednich edycjach programu. Ci, którzy pozyskali dofinansowanie, również mogą złożyć wniosek, jednak muszą spełnić warunki dotyczące zakupu urządzenia zwiększającego autokonsumpcję oraz przejścia na net-billing.

Na co można otrzymać dotację?

Katalog inwestycji, na które przyznawane jest wsparcie w ramach programu Mój Prąd, jest dosyć szeroki. Obejmuje:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW,
 • zakup i montaż pomp ciepła,
 • zakup i montaż magazynu ciepła,
 • zakup i montaż magazynu energii cieplnej o pojemności minimum 2 kWh,
 • zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS,
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Warunkiem otrzymania dotacji jest zakup i montaż urządzeń nowych, które nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Program Mój Prąd obejmuje wyłącznie inwestycje zakończone, zatem wyłączone są z niego projekty w realizacji oraz planowane. Przedsięwzięcia muszą rozpocząć się nie wcześniej niż przez 1.02.2020 r. – tak zwaną datą początkową kwalifikowalności kosztów. Opłacenie pierwszej faktury jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji, chyba że wcześniej nastąpiło przyłączenie instalacji lub montaż. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami, takimi jak:

 • protokół odbioru prac,
 • zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności za faktury związane z montażem instalacji,
 • potwierdzenie przyłączenia instalacji wydane przez OSD.

Termin, w którym można składać wnioski, nie został jeszcze określony. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że będzie to II kwartał 2024 roku.

Więcej o programie Mój Prąd przeczytasz na Bizblog.pl:

Mój Prąd 6.0 – kwota dotacji

Ogólna wysokość dofinansowania w ramach programu Mój Prąd nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ujęciu kwotowym wynosi:

 • dla mikroinstalacji – 6 tys. zł (w przypadku osób, które wcześniej nie korzystały z dofinasowania),
 • dla mikroinstalacji i urządzenia zwiększającego autokonsumpcję – 7 tys. zł lub 3 tys. zł (dla osób, które wcześniej skorzystały ze wsparcia),
 • dla urządzeń zwiększających autokonsumpcję – od 3 tys. do 28 tys. zł, w zależności od rodzaju urządzenia.

Maksymalna kwota dotacji wynosi nie więcej niż 58 tys. zł dla jednego Punktu Poboru Energii. Osoby, które wcześniej otrzymały pieniądze w ramach programu Mój Prąd, mogą starać się o wsparcie w wysokości maksymalnie 54 tys. zł dla jednego Punktu Poboru Energii.

Kto nie otrzyma dotacji w ramach programu Mój Prąd?

Nie wszyscy, którzy złożą poprawnie wypełniony wniosek, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu Mój Prąd. Czynnikiem dyskwalifikującym jest:

REKLAMA
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym materiałami zawierającymi azbest,
 • finansowanie zakupu urządzeń w ramach umowy leasingu,
 • przedstawienie wyłącznie faktur za montaż instalacji,
 • brak zobowiązania do wymiany kotła grzewczego na ogrzewanie ekologiczne – w przypadku instalacji pompy ciepła.

Osoby, którym udzielono wsparcia finansowego, muszą liczyć się z możliwością kontroli. Jeśli w jej trakcie zostaną wykryte nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany zwrócić środki pieniężne. Kontrole będą miały charakter losowy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA