REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Trzy największe firmy energetyczne w Polsce będą budować magazyny energii

Bardzo możliwe, że współpraca spółek energetycznych Enea, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia dotyczyć będzie nie tylko farm wiatrowych, jakie mają powstać na Bałtyku.

06.05.2021
12:29
Magazyny w energii w Polsce. Jest porozumienie trzech największych firm energetycznych
REKLAMA

Podczas odbywającego się w tym roku wyłącznie w formie online Kongresu 500 dowiedzieliśmy się, że trzy największe firmy energetyczne w kraju mogą podjąć współpracę wykraczającą poza ramy stworzone przez podpisany na początku roku list intencyjny. Enea, PGE i Tauron zawarły w nim porozumienie w sprawie przyszłych projektów dotyczących farm wiatrowych na Bałtyku. Teraz okazuje się, że to może okazać się tylko jednym elementem wspólnych przedsięwzięć energetycznej trójki. 

REKLAMA

Nie jest wykluczone wspólne z tymi samymi partnerami budowanie magazynów energii

– stwierdził w trakcie Kongresu 500 Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Magazyny energii w fazie testów

Zdaniem szefa Enei rozwój energii z odnawialnych źródeł - tak z wiatru, jak i ze słońca - nie jest do końca możliwy bez umiejętności związanych z magazynowaniem energii. Polskie firmy energetyczne doskonale nie od dziś zdają sobie z tego sprawę i też nie rzucają słów na wiatr.

W tej chwili testowanych jest w różnych miejscach w Polsce pięć rozwiązań związanych z przechowywaniem energii

– zdradził Paweł Szczeszek.

Podjęcie w tym zakresie współpracy między Eneą a PGE i Tauronem jest możliwe po kwietniowej nowelizacji Prawa energetycznego. Dzięki przyjętym przepisom wprowadzono jednolitą definicję „magazynowania energii elektrycznej” oraz „magazynu energii elektrycznej”. Podobnie jak w przypadku gazu - magazynowanie energii objęto koncesją. Zrezygnowano też z podwójnego naliczania opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzanej i tej wypuszczanej z magazynu. 

„Nowe przepisy są kompleksowo korzystne dla wszystkich odbiorców energii: konsumentów, magazynów energii czy przedsiębiorstw energetycznych, a także dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – przekonuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Pierwszy cel: farmy wiatrowe na Bałtyku

List intencyjny w sprawie wspólnego zaangażowania w powstające w przyszłości farmy wiatrowe na Bałtyku Enea, PGE i Tauron podpisały w styczniu tego roku. Dotyczy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. 

REKLAMA

„Dzięki temu porozumieniu możemy razem z Tauronem i Eneą zwiększyć nasze szanse w procesie ubiegania się o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych oraz zwiększyć możliwości finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku” - tak współpracę komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Beneficjenci podpisanego listu intencyjnego mają już też przyjęte własne strategie dotyczące rozwoju OZE. I tak PGE chce osiągnąć do 2030 r. 2,5 GW mocy morskich farny wiatrowych. Z kolei do 2025 r. Tauron planuje posiadać przeszło 1000 MW mocy w turbinach na lądzie i 300 MW w farmach fotowoltaicznych. Od 2025 r. istotną rolę mają spełniać farmy morskie. Pozyskiwanie energii z wiatru jest także elementem strategii Enei. Spółka rok temu nawet zawiązała w tym celu współpracę z hiszpańską grupą energetyczną Iberdrola. Efektem miało być budowa farm morskich o mocy 3,3 GW. Koniec końców jednak nic z tego nie wyszło.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA