REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Komornicy zadowoleni z nowych przepisów. Łatwiej dopadną dłużników

Zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej, w tym zaległości podatkowych. Taki efekt nowych przepisów przewiduje Krajowa Rada Komornicza. Najważniejsze zmiany polegają na tym, że komornicy będą mogli pozyskać jeszcze więcej danych na temat obywatela zalegającego z podatkami za pośrednictwem swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym i nie będą musieli za to płacić, jak dotychczas.

20.10.2023
14:17
Komornicy zadowoleni z nowych przepisów. Łatwiej o egzekucję
REKLAMA

Dzięki dostępowi do e-Urzędu Skarbowego komornicy mogą większość spraw dotyczących zajmowania wierzytelności załatwiać elektronicznie, co bardzo przyspiesza i ułatwia prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową daje im dostęp do jeszcze większej ilości danych, a także nie będą musieli już uiszczać za to opłat.

REKLAMA

Komornicy popierają zmiany

Przepisy są zdecydowanie korzystne dla komorników, którzy pozytywnie wypowiadają się o wprowadzonych zmianach. Jak mówi nam Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej, samorząd komorniczy „pozytywnie zaopiniował zmiany dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur”.

Ponadto samorząd komorniczy postulował, aby w toku prac legislacyjnych nad Krajowym Systemem e-Faktur, uwzględnić komorników sądowych w zakresie dostępu komorników do danych dłużników zgromadzonych w tym systemie. Przedmiotowe informacje będą miały bardzo istotny wpływ na zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej, która obejmuje także należności Skarbu Państwa – wskazuje Przemysław Małecki.

Przypomnijmy, że komornicy sądowi dostęp do swoich kont w e-Urzędzie Skarbowym dostali pod koniec zeszłego roku. Od tego czasu nie muszą bawić się w korespondencję ze skarbówką, lecz większość spraw dotyczących zajmowania wierzytelności załatwiają w tym systemie elektronicznym. Był to oczywiście tylko początek, bo funkcjonalność e-Urzędu Skarbowego z punktu widzenia komorników cały czas się poprawia.

Więcej o sprawach podatkowych przeczytacie w tych tekstach:

Koniec z opłatami

Zgodnie ze znajdującym się na etapie konsultacji projektem rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową opłaty te zostaną po prostu zniesione. Obecnie za dane przekazywane w wersji papierowej komornik płaci 65 zł, a jeśli wybierze wersję elektroniczną, na przykład przez skrzynkę ePUAP, to opłata wynosi 50 zł.

REKLAMA

Opłaty to nie wszystko, bo nowe rozporządzenie jeszcze bardziej rozszerzy zakres danych, jakie będzie mógł pozyskać komornik sądowy. Będą to numer REGON, imiona rodziców, data urodzenia, data zgonu, data likwidacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną, aktualny numer telefonu, aktualny adres e-mail, informacje z ostatniej miesięcznej części ewidencyjnej JPK_VAT dotyczących sprzedaży i nabyć.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA