REKLAMA
  1. bizblog
  2. Transport

Rząd po cichu gmera w lex Uber. Szykuje się kolejna zmiana przepisów

Przepisy liberalizujące rynek taksówkarski weszły w życie niespełna trzy miesiące temu, a rząd już zastanawia się nad kolejnymi zmianami w ustawie transportowej. Na celowniku polityków znalazły się badania lekarskie i psychologiczne. Taksówkarze alarmują, że nowelizacja zniesie obowiązek m.in kontroli stanu wzroku u przedstawicieli ich branży. Tylko czy ich obawy nie są na wyrost?

24.02.2020
10:59
Rząd po cichu gmera w lex Uber. Szykuje się kolejna zmiana przepisów
REKLAMA

Nowelizacja ustawy transportowej, tzw. lex Uber, sprawiła, że dołączenie do grona licencjonowanych taksówkarzy stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Do lamusa odeszły egzaminy z topografii miasta, aplikacje zastąpiły taksometry, a niebawem zastąpią również kasy fiskalne.

REKLAMA

Kierowcy Ubera zmieniają się w taksówkarzy

Z tego względu kierowcy Ubera i Bolta jeżdżący do tej pory w sporej mierze nielegalnie zakładają dzisiaj koguty na dach, oklejają samochody, robią badania lekarskie i rejestrują swoje pojazdy jako taksówki.

Taksówkarzom pracującym w korporacjach nowe prawo od początku się nie podobało. Liberalizacja ustawy sprawiła, że wypadł im z ręki podstawowy argument: kierowcy Bolta i Ubera łamią prawo. Co prawda wciąż wielu z nich jeździ bez uprawnień, ale obie platformy wspierają kierowców w zdobywaniu licencji. Docelowo do końca marca wszyscy kierowcy korzystający z aplikacji powinni legitymować się uprawnieniami do prowadzenia taksówek.

Koniec z badaniami lekarskimi

Już niedługo zdobycie wspomnianych uprawnień może się jednak stać jeszcze prostsze niż dotychczas. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym, który wszedł właśnie w fazę konsultacji publicznych. Jakie nowości czekają nas tym razem?

Planowane jest (…) zwolnienie z konieczności posiadania badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy przez takich kierowców, który są zwolnieni spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE, ale muszą posiadać takie badania np. przy przewozie osób lub rzeczy samochodem ciężarowym wykorzystywanym do użytku osobistego

– czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Obecnie kandydaci na taksówkarzy muszą przejść szereg badań związanych z oceną wzroku i słuchu. Lekarze sprawdzają, czy nie występuje ryzyko ataku padaczki i czy kierowca nie choruje na cukrzycę. Testują, jak badany reaguje na stres, oceniają refleks i zdolność logicznego myślenia.  

Według taksówkarzy, w nowym kształcie ustawy powyższe wymagania znikają. Resort infrastruktury powołuje się na konieczność dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych.

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy

- argumentuje ministerstwo.

Taksówkarze protestują

Środowiska taksówkarskiego powoływanie się na regulacje unijne nie przekonuje. Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy „Taxi” wystosowała list do ministra infrastruktury. Pisze w nim, że intencją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE jest ujednolicenie zasad uzyskiwania świadectwa kwalifikacji.

Odnosi się ona zasadniczo do posiadaczy praw jazdy kat. C i D, podczas gdy w/w projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw reguluje również przewóz osób pojazdami wymagającymi uprawnień kat.B (a więc także taksówek)

- czytamy.

Izba podkreśla, że badania lekarskie i psychologiczne spełniają więc bardzo ważną rolę w ocenie zdrowia osób zajmujących się przewozem drogowym.

Usunięcie konieczności przechodzenia tych badań będzie się wiązać z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu drogowego

- dodaje.

Burza w szklance wody?

REKLAMA

Nieco inną interpretację redakcja Bizblog.pl dostała od Free Now. Platforma zwraca uwagę, że art. 6 zostaje bez zmian, ergo - badania nie zostaną usunięte z wymogów uzyskania licencji taksówkarskiej. Poniżej przytaczamy całe stanowisko:

Zmiany w ustawie dokonywane przez Ministerstwo Infrastruktury nie mają na celu zwolnienia kierowców taxi z obowiązku badań lekarskich i psychologicznych.
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało 7 lutego 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który transponuje do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.
Projekt ustawy rozszerza i doprecyzowuje lub dostosowuje do aktualnego stanu prawnego zakres wyłączeń w zakresie zwolnienia z konieczności uzyskania odpowiedniej kwalifikacji i cyklicznego uczestnictwa w szkoleniu okresowym. Dokonuje się to poprzez nadanie nowego brzmienia art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z którym wymagań wiekowych, konieczności uzyskania odpowiedniej kwalifikacji lub uczestnictwa w szkoleniu okresowym nie stosuje się również do kierowcy pojazdu:
1)    do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E (zmiana dostosowuje przepis do aktualnego stanu prawnego; aktualnie przepis obejmuje wyłącznie kategorie A1, A, B1, B lub B+E prawa jazdy);
2)    (…)
Co to oznacza i kogo dotyczy?
Zmiana rzeczywiście oznacza zwolnienie z konieczności poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym stwierdzającym istnienie lub brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych, ale do pracy na stanowisku:
·      Kierowców mogących wykonywać przewóz drogowy osób, którzy jednocześnie są wyłączeni ze stosowania dyrektywy 2003/59/WE (kierowcy posiadający prawo jazdy kat. D bez wpisu kodu 95 - AUTOBUS)
·      Kierowców mogących wykonywać przewóz drogowy rzeczy, którzy jednocześnie są wyłączeni ze stosowania dyrektywy 2003/59/WE (kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C bez wpisu kodu 95 - CIĘŻARÓWKA)
Kierowcy taxi – bez zmian
Projektowana zmiana ustawy nie wpływa na wymagania wobec kierowców taxi. Należy zaznaczyć, że przewoźnicy wykonujący przewóz osób taksówką nie są zobowiązani do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji wstępnej (są to kursy dla kierowców z prawem jazdy C lub D) i cyklicznego uczestnictwa w szkoleniu okresowym.
Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie osoby, które chcą zostać taksówkarzami nie muszą również zdawać obowiązkowych egzaminów z topografii miasta i znajomości przepisów miejscowych. Zmiany to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA