REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Jak zawiesić firmę? VAT i składki ZUS są najważniejsze

Sezonowy charakter prowadzonej firmy, chwilowe trudności natury finansowej czy problemy zdrowotne przedsiębiorcy to tylko niektóre z powodów, dla których zapada decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej. Mogą to zrobić przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Jakich formalności należy dopełnić, zawieszając działalność?

29.06.2023
7:42
Jak zawiesić firmę? VAT i składki ZUS są najważniejsze
REKLAMA

Zawieszenie działalności gospodarczej – garść przydatnych informacji

REKLAMA

Zawieszenie działalności gospodarczej stanowi rozwiązanie dla osób, które chciałyby lub z jakichś powodów muszą zrobić sobie przerwę w prowadzeniu firmy. Warunek jest następujący – przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne pod względem finansowym, gdyż w tym czasie przedsiębiorca:

  • nie opłaca składek ZUS,
  • nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie składa deklaracji VAT (tutaj jednak obowiązują pewne wyjątki).

Jednocześnie wciąż ma obowiązek spłacać zobowiązania firmowe, na przykład kredyty czy pożyczki. Okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni ani dłuższy niż 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca ma jednak prawo zawiesić działalność na dłuższy czas.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność, udając się w urzędzie miasta lub gminy, lecz formalności dopełni również przez internet. Na stronie biznes.gov.pl należy wybrać usługę „Zmień dane w CEiDG”, logując się za pomocą e-dowodu lub Profilu Zaufanego. W panelu przedsiębiorcy dostępna jest usługa „zawieś działalność gospodarczą”, którą trzeba wybrać. Konieczne będzie sprawdzenie poprawności danych oraz uzupełnienie niektórych pól.

Wśród nich najważniejsze to „data rozpoczęcia zawieszenia”. Ustala się ją w zależności od potrzeb oraz specyfiki prowadzonych w firmie spraw. Można złożyć wniosek o zawieszenie z datą wcześniejszą lub późniejszą, lecz takie rozwiązanie pociąga za sobą pewne konsekwencje na przykład w kontekście opłacania składek ZUS czy zawierania transakcji handlowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że zawieszenie działalności gospodarczej może mieć ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. W takim przypadku trzeba zaznaczyć ten fakt na formularzu CEiDG. Jest to o tyle istotne, że przedsiębiorcy opiekującemu się dzieckiem przysługuje prawo zawieszenia działalności na 3 lata, jednak nie na dłużej, niż do końca roku kalendarzowego, w którym pociecha kończy 6 lat. Po wypełnieniu formularza wystarczy go wysłać, podpisując Profilem Zaufanym. Przedsiębiorcy, którzy zawieszają działalność osobiście w urzędzie gminy, wypełniają formularz na miejscu, a następnie przekazują go urzędnikowi. Datę zawieszenia podaje się – podobnie jak w przypadku zgłoszenia online – we wniosku. Wprowadzona zmiana będzie natomiast widoczna w CEIDG.

Zawieszenie działalności gospodarczej – dodatkowe zgłoszenia

Przedsiębiorcy, którzy poprawnie wypełnią formularz CEIDG, nie muszą informować o fakcie zawieszenia działalności ZUS-u ani urzędu skarbowego. Niemniej jednak istnieje obowiązek poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykonywaniu w czasie zawieszenia czynności opodatkowanych VAT-em. Należy to zrobić jeszcze przed zaktualizowaniem formularza CEIDG bądź na co najmniej dzień przed rozpoczęciem przeprowadzania tego typu transakcji.

REKLAMA

O zawieszeniu działalności nie trzeba informować banku – w większości instytucji konta firmowe prowadzone są bowiem na takich samych warunkach, nie ma więc specjalnej oferty dla zawieszających działalność. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że nie opłacając składek ZUS, nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Utrata prawa do bezpłatnej opieki medycznej następuje po 30 dniach. Chcąc korzystać ze świadczeń, należy zgłosić się do ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ. Alternatywnym rozwiązaniem jest zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia przez osobę uprawnioną – na przykład małżonka.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA