REKLAMA

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - kiedy jest konieczne i jak je uzyskać?

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS to jeden z dokumentów, o który stosunkowo często wnioskują przedsiębiorcy. Jego przedłożenie jest niezbędne w procesie ubiegania się o kredyt bądź dotację na rozwój działalności. W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

18.03.2023 06.03
Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - kiedy jest konieczne i jak je uzyskać?
REKLAMA

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS to dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi składkowemu. Stanowi potwierdzenie, że osoba regularnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych, a więc na dzień wydania nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS.

REKLAMA

Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie w przypadku, gdy firma została zgłoszona do ZUS jako płatnik. Dokument ten często mylony jest z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach, jednak należy mieć świadomość, że takowego nie wydaje ZUS, a Urząd Skarbowy.

Jeśli wymagane są obydwa dokumenty, przedsiębiorca składa dwa osobne wnioski w odpowiednich instytucjach.

W jakich przypadkach konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS?

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS, chcąc pozyskać kolejne źródło finansowania – kredyt bankowy, pożyczkę, faktoring czy dotację celową. Podmiot wypłacający środki pieniężne upewnia się w ten sposób co do rzetelności klienta.

Właściciele firm muszą również przedłożyć zaświadczenie w momencie, gdy biorą udział w przetargu. Czasami konieczne jest okazanie tego rodzaju dokumentu podmiotowi prywatnemu, z którym przedsiębiorca planuje podpisać kontrakt opiewający na wysoką kwotę. Niektóre firmy, w ramach wywiadu gospodarczego, sprawdzają w ten sposób potencjalnych kontrahentów.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS wydawane jest na wniosek ubezpieczonego. Można je złożyć w formie elektronicznej, listownie bądź osobiście, w jednostce terenowej. Przedsiębiorcy najczęściej składają wniosek elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

W tym celu należy zalogować się do swojego profilu, wybierając następnie zakładkę „płatnik”. Z katalogu wybiera się usługę „złożenie dokumentu ZUS-RWN”, natomiast w kolejnym kroku wystarczy tylko uzupełnić dane. Domyślną opcją odbioru jest elektroniczna, lecz można też zdecydować się na odbiór na pośrednictwem poczty bądź osobisty. Wniosek należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym, profilem zaufanym bądź za pomocą e-dowodu.

W jakim terminie ZUS wydaje zaświadczenie?

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie bezzwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku. Przygotowując dokumentację dla konkretnej jednostki, warto złożyć wniosek w ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie w przypadku, gdy ubezpieczony nie zalega z płatnością składek i jego sprawa nie budzi wątpliwości, zaświadczenie może zostać wydane od ręki, zwłaszcza jeśli wniosek składany jest osobiście, w jednostce terenowej ZUS.

W sytuacji gdy ubezpieczony posiada przeterminowane zobowiązania wobec ZUS, zaświadczenie nie zostanie wydane, a zainteresowany będzie o tym poinformowany decyzją odmowną. Ma on prawo odwołać się od niej do sądu bądź wnioskować o szczegółowe wyjaśnienie. Należy jednak mieć świadomość, że ZUS wydaje decyzję odmowną jedynie w przypadku, gdy ubezpieczony zalega z płatnością jakichkolwiek składek.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA