REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Zasiłki - poradniki

Odwołanie od decyzji ZUS - jak napisać? Wzór w sprawie renty, emerytury, zasiłku

Decyzja wydana przez ZUS nie musi być dla ubezpieczonego wiążąca, gdyż ma on prawo złożyć odwołanie. Ma na to miesiąc od doręczenia pisma zawierającego decyzję w konkretnej sprawie. Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS i gdzie je złożyć? Fot. Lukas Plewnia/Flickr.com/CC BY-SA 2.0.

10.05.2023
6:53
zaslek-chorobowy-l4
REKLAMA

Odwołanie od decyzji ZUS – emerytury, renty, zasiłek macierzyński

REKLAMA

Od każdej decyzji ZUS można się odwołać, jednak ubezpieczeni najczęściej nie zgadzają się z tymi, które dotyczą emerytur, rent czy zasiłku macierzyńskiego. Mają oni prawo podważyć zarówno wysokość świadczenia, jak i odrzucenie wniosku o jego przyznanie. Odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Powinno ono zawierać następujące elementy:

  • dane osobowe ubezpieczonego,
  • dane adresowe ubezpieczonego,
  • datę złożenia odwołania,
  • oznaczenie zaskarżanej decyzji (najlepszym rozwiązaniem jest podanie wskazanego przez ZUS numeru),
  • określenie i uzasadnienie zarzutów,
  • podpis ubezpieczonego.

Odwołanie od decyzji ZUS adresowane jest do sądu okręgowego, jednak składa się je w oddziale organu rentowego, który wydał pismo. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku należy dodatkowo przedstawić udzielone osobie trzeciej pełnomocnictwo. Istnieje również możliwość ustnego złożenia odwołania, które pracownik ZUS spisuje do protokołu.

Jakie kroki może podjąć organ rentowy?

ZUS ma na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do odwołania 30 dni, wydając decyzję pozytywną lub negatywną. W pierwszych przypadku dochodzi do uchylenia lub zmiany decyzji pierwotnej, a więc sprawa zostaje rozwiązana z korzyścią dla ubezpieczonego.

W drugim przypadku ZUS przekazuje odwołanie do sądu, który zawiadamia ubezpieczonego o terminach rozpraw czy wydanych postanowieniach. Może on ubiegać się o wydanie przez sąd uzasadnienia wyroku, składając odpowiedni wniosek w ciągu 7 dni od jego wydania. Jeśli nie zgadza się z wyrokiem, ma prawo odwołać się do sądu apelacyjnego. Ostatnią alternatywą jest natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Odwołanie od decyzji ZUS – wzór

Prawo nie przewiduje obowiązku składania odwołania od decyzji ZUS na konkretnym druku. Niemniej jednak bardzo istotne jest, aby zawierało ono wszelkie niezbędne elementy. Poniżej znajduje się wzór odwołania, którym ze względu na uniwersalny charakter można posiłkować się w każdym przypadku, bez względu na to, czy sprawa dotyczy emerytury, renty czy zasiłku macierzyńskiego.

Jan Nowak                                                                                                           
ul. Jasna 3/4
Warszawa 00-000

Odwołanie od decyzji ZUS – co dalej?

Złożenie odwołania od decyzji ZUS to dopiero pierwszy krok w walce o swoje prawa. Często organ rentowy nie zgadza się z przytoczoną argumentacją, oddając sprawę do sądu. Niestety tego rodzaju procesy mogą trwać nawet kilka lat, w zależności od stopnia skomplikowania sporu.

REKLAMA

Warto pamiętać, że w początkowej fazie odwołania od decyzji ZUS nie jest konieczne korzystanie z pomocy prawnika – pismo można sporządzić we własnym zakresie, posiłkując się gotowym wzorem. Niemniej jednak w przypadku oddania sprawy na drogę sądową, wnioskodawcy najczęściej zgłaszają się do specjalistów, którzy będą ich reprezentować podczas rozprawy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA