REKLAMA
  1. bizblog
  2. Uncategorized

Wypłata z IKZE. Uważaj, żeby nie zapłacić 32-proc. podatku

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden ze sposobów oszczędzania na emeryturę. Środki na nim zgromadzone można wypłacić w każdym momencie, jednak należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku. Jak rozliczyć się z fiskusem z tytułu wypłaty lub likwidacji IKZE?

13.05.2024
8:56
REKLAMA

Czym jest IKZE i kto ma prawo do zgromadzonych na nim środków?

REKLAMA

IKZE to tak zwany III filar, w ramach którego możemy oszczędzać na emeryturę. Pierwszy filar stanowi ZUS i jest on obowiązkowy, drugi OFE, natomiast IKZE jest całkowicie dobrowolne. Konto można założyć w każdym wieku, ustawodawca wprowadzana jedynie ograniczenie dolne, które wynosi 18 lat (w przypadku osiągania dochodów z tytułu umowy o pracę IKZE można założyć już w wieku 16 lat). IKZE prowadzą:

  • banki,
  • fundusze inwestycyjne,
  • fundusze emerytalne,
  • domy maklerskie,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe.

Środki pieniężne zgromadzone w ramach III filaru należą do ubezpieczonego, a w razie jego śmierci stają się własnością spadkobiercy.

Kiedy można wypłacić pieniądze z IKZE?

Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych w ramach IKZE możliwa jest w dowolnym momencie. Nie trzeba więc czekać do emerytury, zwłaszcza jeśli ubezpieczony znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak wypłata środków związana jest z obowiązkiem zapłaty podatku. Ustawodawca rozróżnia trzy przypadki:

  • wypłata przed osiągnięciem 65. roku życia,
  • wypłata po osiągnięciu 65. roku życia przy jednoczesnym dokonywaniu wpłat przez co najmniej pięć lat,
  • wypłata po osiągnięciu 65. roku życia bez dokonywania wpłat przez pięć lat.

Więcej poradników przeczytasz na Bizblog.pl:

Wypłata środków z IKZE a podatek

Ubezpieczony, który wypłaca środki z IKZE po osiągnięciu 65. roku życia i przez pięć lat (niekoniecznie następujących po sobie) dokonywał wpłat, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Nie uniknie jednak opodatkowania, gdyż w dalszym ciągu obowiązuje go 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Ta sama stawka obowiązuje, gdy wypłaty dokonuje uposażony po śmierci ubezpieczonego. Jego wiek nie ma wtedy znaczenia. Jeśli ubezpieczony wypłaci pieniądze przed 65. rokiem życia albo w sumie nie dokonywał wpłat przez pięć lat, zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Kwota wcześniejszej wypłaty sumuje się z rocznymi dochodami podatnika, w efekcie czego może on przekroczyć II próg podatkowy, będąc zobowiązanym do zapłaty podatku według stawki 32 proc.

Jak rozliczyć się z podatku w ramach wypłaty środków z IKZE?

W przypadku zwrotu z IKZE, czyli dokonania wcześniejszej wypłaty, ubezpieczony samodzielnie rozlicza się z fiskusem. Należy to zrobić w rocznej deklaracji PIT, w której wykazane zostaną przychody z innych źródeł. Podatnik ma obowiązek we własnym zakresie obliczyć wysokość podatku, a następnie dokonać wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Musi to zrobić do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonał wypłaty środków.

Tymczasem zryczałtowany podatek dochodowy 10 proc. odliczany jest już w momencie wypłaty przez organ prowadzący konto. Podatnik nie rozlicza się z niego we własnym zakresie, otrzymując do dyspozycji kwotę pieniędzy pomniejszoną o wartość podatku.

Kiedy najlepiej wypłacić środki z IKZE?

Wypłata środków pieniężnych z IKZE zawsze podlega opodatkowaniu, jednak w niektórych przypadkach na korzystniejszych warunkach. Jeśli mamy taką możliwość, lepiej wstrzymać się z wypłatą pieniędzy przed ukończeniem 65. roku życia. Wiek ten jest tożsamy dla mężczyzn i kobiet, nie uwzględnia więc wcześniejszego wieku emerytalnego obowiązującego w przypadku drugiej grupy.

REKLAMA

Wcześniejsza wypłata środków z IKZE a korekta zeznania podatkowego

Ubezpieczeni, którzy zdecydują się na wcześniejszą wypłatę środków pieniężnych z IKZE, nie mają obowiązku korygowania deklaracji podatkowych za lata, w których korzystali z ulgi podatkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik dokonuje odliczenia w tym samym roku, w którym wypłaca środki. Wtedy też konieczne będzie przygotowanie korekty PIT.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA