REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Firmy finansowe ze związkami z Rosją nie poszaleją na polskim rynku. Ważna decyzja KNF

Wszelkie powiązania z Rosją lub Białorusią firm z sektora finansowego, które ubiegają się o licencję na prowadzenie działalności w Polsce, mogą oznaczać dla nich porażkę już na starcie. KNF przyjął uchwałę, która pozwoli mu wycinać z polskiego rynku firmy o białoruskich i rosyjskich powiązaniach jako niedające rękojmi działania w sposób prawidłowy.

15.04.2022
13:33
Sankcje przeciw firmom finansowym ze związkami z Rosją. Ważna decyzja KNF
REKLAMA

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że wszelkie powiązania z Rosją i Białorusią traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny.

REKLAMA

Jak KNF definiuje związki firmy z Rosją i Białorusią? Chodzi o sytuację, gdy znaczący udziałowcy oraz kadra zarządcza mają obywatelstwo tych państw, koncentrują w nich swoją aktywność społeczną, zawodową czy biznesową, a nawet mają bliskie powiązania osobiste lub biznesowe z podmiotami, które koncentrują swoją aktywność w Rosji i na Białorusi.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w postępowaniach licencyjnych lub autoryzacyjnych, w których rękojmia prawidłowego prowadzenia działalności stanowi wymóg dopuszczenia do rynku usług finansowych i funkcjonowania na tym rynku lub zarządzania podmiotem działającym na tym rynku, wymóg ten, w stosunku do podmiotów posiadających tego typu powiązania, będzie uznawany za niespełniony – pisze KNF.

Mówiąc prościej, związki danej firmy z Rosją lub Białorusią będą traktowane jako podstawa do odmowy udzielenia licencji do prowadzenia działalności na polskim rynku finansowym.

KNF w swojej decyzji powołuje się na ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku, która przed firmami ubiegającymi się o licencję na prowadzenie działalności w Polsce stawia wymóg rękojmi prawidłowego prowadzenia działalności. Jak podkreśla urząd, jeśli nie da się usunąć wątpliwości, że dana firma nie będzie działać w sposób praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny, to wymóg rękojmi prawidłowego prowadzenia działalności nie jest spełniony.

Terroryzm państwowy

Wśród okoliczności, które determinują reputację ocenianego, należy wskazać zwłaszcza wiarygodność – wskazuje KNF i podkreśla, że znacząco ujemny wpływ na reputację danej firmy mają jej typu związki lub relacje z państwami, które nie przestrzegają lub wręcz nie uznają zasad demokracji i rządów prawa, praw człowieka, reguł i praw międzynarodowych, których autorytarne rządy wspierają terroryzm lub wręcz same go stosują wobec nie tylko własnych obywateli, lecz także innych państw oraz rozbudowują arsenał broni masowej zagłady.

REKLAMA

KNF tłumaczy, że w świetle obserwowanych wydarzeń w Ukrainie oraz ich polityki wewnętrznej trzeba uznać Rosję i Białoruś za państwa działające w sprzeczności z podstawowymi regułami praworządności, prawami człowieka, wartościami demokratycznymi i zasadami prawa międzynarodowego. Agresję militarną wobec Ukrainy KNF określa jako niewytłumaczalną, bezprawną, otwartą i o niespotykanej od dziesięcioleci skali.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA