REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Faktoring robi furorę. Tak się dzisiaj finansuje biznes

Faktoring ma coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że w ubiegłym roku z faktoringu skorzystało ok. 26,3 tys. działających w Polsce firm, w przeważającej części małych i średnich. Przedsiębiorcy sfinansowali faktury o łącznej wartości niemal pół biliona złotych (450 mld zł). Jakie są zalety tego rodzaju finansowania, do kogo adresowane i jakie oferty możemy polecić?

09.05.2024
19:20
finansowanie-społecznościowe-prawo
REKLAMA

Faktoring to rodzaj finansowania działalności gospodarczej polegający na obrocie fakturami, najczęściej z odroczonym terminem płatności. Faktor (zazwyczaj bank lub wyspecjalizowana firma) skupuje tego typu wierzytelności przed terminem płatności od faktoranta, czyli podmiotu, który dostarczył towar lub wykonał usługę, i dochodzi od należności od płatnika.

REKLAMA

Żonglowanie fakturami i terminami płatności

W praktyce usługa faktoringu polega na tym, że faktorant, ceduje wierzytelności z faktur o wydłużonym terminie płatności na faktora. Otrzymuje za to część kwoty widniejącej na fakturze. Gdy kontrahent zapłaci całość, faktor przelewa pozostałą kwotę, pomniejszoną o swoją prowizję.

Przedsiębiorca ma do wyboru kilka rodzajów faktoringu. Najkorzystniejszy jest faktoring pełny (właściwy), gdy faktor przejmuje całe ryzyko na siebie i w razie kłopotów z płatnością podejmuje się windykacji od nierzetelnego płatnika. Wierzytelności w przypadku faktoringu pełnego są zazwyczaj ubezpieczane i w przypadku niewypłacalności kontrahenta pokrywa je firma ubezpieczeniowa.

Jak nietrudno się domyślić, faktoring niepełny oznacza, że w przypadku braku płatności za fakturę przedsiębiorca musi zwrócić udzielającemu finansowania faktorowi otrzymane pieniądze i sam dochodzić wierzytelności u dłużnika.

Więcej wiadomości na temat finansowania działalności gospodarczej

Kredyt kupiecki? Faktoring jest dla ciebie

Inne rodzaje faktoringu to:

• faktoring jawny – gdy płatnik faktury wie o zawarciu umowy pomiędzy dostawcą a faktorem
• faktoring niejawny – gdy kontrahent nie jest informowany o przejęciu należności przez faktora
• faktoring zaliczkowy – umożliwia otrzymanie części pieniędzy przed wystawieniem faktury,
• faktoring odwrotny albo inaczej zakupowy – polega na finansowaniu faktur zakupu

Faktoring to usługa, z której korzystają najczęściej podmioty gospodarcze oferujące kredyt kupiecki, czyli wystawiające faktury z odroczonym terminem płatności. W takim wypadku przedsiębiorcy mogą mieć problemy ze zgraniem terminów płatności swoich zobowiązań i terminów, w których otrzymają płatności za sprzedane towary lub świadczone usługi. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi im właśnie faktoring, który pozwala zwiększyć płynność finansową.

Nie bez znaczenia jest większa konkurencyjność firmy, która nie wymaga od kontrahentów regulowania należności w trybie natychmiastowym.

Ciekawe oferty faktoringu? proszę bardzo

eFaktor w standardowej ofercie dopuszcza finansowanie od 100 tys. do nawet 15 mln zł, ale firma ma też propozycję adresowaną do małych firm. eFaktor zapewnia, że dopasowuje ofertę indywidualnie do potrzeb każdej firmy, w tym zapewne również wysokość prowizji. Ścieżka dla większości faktorantów jest taka sama. Firma wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności do sześciu miesięcy, zgłasza się do eFaktora przedstawiając dokument i potwierdzenie wykonania usługi. Ten – jak zapewnia – w ciągu 24 godzin wypłaca 90 proc. wartości fvat. Gdy płatnik opłaci należność do eFaktora (obowiązuje cesja należności), ten rozlicza transakcję, przekazując resztę kwoty, pomniejszoną o prowizję.

W SMEO maksymalny limit finansowania też jest spory, bo wynosi 2 mln zł. Wszystkie formalności załatwia się online i nie ponosi się żadnych opłat, w tym również za otworzenie i utrzymywanie limitu odnawialnego. SMEO zapewnia wypłatę nawet 100 proc. wartości netto scedowanej faktury, a do 30 dni po terminie płatności przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Fakturantka.pl również przyznaje przedsiębiorcom limit odnawialny, w ramach którego mogą rozliczać wystawione faktury. Zaletą tego rozwiązania jest, że po podpisaniu umowy pieniądze załatwia się właściwie od ręki. Wystawiłeś fakturę, ale nie chcesz czekać na jej płatność, wprowadzasz dane do systemu i błyskawicznie otrzymujesz pieniądze. Do tego Fakturantka.pl oferuje faktoring zakupowy, w ramach którego opłacasz faktury do zapłaty, a należność możesz rozłożyć na raty.

NFG chwali się jedną z najniższych prowizji na rynku. Reklamuje się, że od każdych 100 zł pobiera jedynie 1,99 zł miesięcznie. W ramach umowy z przedsiębiorcą oferuje usługi z cesją jawną lub cichą oraz ekspres (NFG obiecuje pieniądze w 5 minut). I również w ramach współpracy z firmami przyznaje faktoringowy limit odnawialny, który może mieć wysokość od 5000 do 250 tys. zł.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA