REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Private equity – co to jest, jak działa?

Fundusze private equity pozwalają pozyskać finansowanie dobrze properującym firmom, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego. Przedsiębiorcy mogą korzystać nie tylko z kapitału, ale również dostarczonego przez inwestorów know-how.

04.05.2024
18:38
Private equity – co to jest, jak działa?
REKLAMA

Private equity to fundusz, który inwestuje w przedsiębiorstwo celem osiągnięcia zysków kapitałowych. Dostarcza nie tylko kapitał, ale również pozwala korzystać z wiedzy i doświadczenia inwestorów. Dostawcami kapitału są instytucje państwowe, banki, dobrze prosperujące firmy oraz zamożne osoby prywatne. Beneficjentem może być firma, która nie jest notowana na giełdzie, choć w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania przedsiębiorstw notowanych. Najczęściej jednak ich celem jest wyjście z giełdy. Fundusze private equity mogą nabywać akcje lub udziały przedsiębiorstw, a także udzielać finansowania obcego, na przykład w formie pożyczek.W ramach private equity działają również tak zwane fundusze funduszy, które dostarczają kapitał podmiotom finansującym. Są to na przykład fundusze emerytalne współpracujące z funduszami private equity.

REKLAMA

Które przedsiębiorstwa mogą skorzystać z finansowania w ramach private equity?

Fundusze private equity pomagają przede wszystkim przedsiębiorstwom, które od pewnego czasu działają na rynku i mają już ugruntowaną pozycję. Tym właśnie różnią się od venture capital, a więc kapitału skierowanego głównie do nowo powstałych firm. Z funduszy private equity najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, które planują:

  • restrukturyzację,
  • finansowanie mezzazine (forma, w której finansujący otrzymuje prawo do udziału w kapitale spółki),
  • inwestycję w infrastrukturę lub nieruchomości,
  • wykup menedżerski,
  • zwiększenie ekspansji.

Private equity w przeważającej większości finansują firmy, które planują dynamiczną ekspansję, jednak nie dysponują wystarczającymi środkami.

Zalety i wady funduszy private equity

Finansowanie w ramach private equity pozwala pozyskać niezbędny do przeprowadzania inwestycji kapitał. Firmy, które przez lata prężnie się rozwijały, a następnie stanęły w miejscu, mają szansę na szybki, a zarazem harmonijny rozwój. Ponadto przedsiębiorca otrzymuje wsparcie merytoryczne ze strony inwestora, które może okazać się kluczowe na przykład w kontekście zdobywania nowych rynków. Korzystanie z private equity nie wiąże się z koniecznością raportowania zysków, jak ma to miejsce w przypadku pozyskiwania środków na giełdzie.

Więcej wiadomości Bizblog.pl o giełdzie

Kapitał można pozyskać w perspektywie długoterminowej. Taki model finansowania nie jest jednak wolny od wad. Jeśli inwestor staje się współwłaścicielem firmy, ma prawo wywierać wpływ na jej działalność. Przedsiębiorca traci więc pełną kontrolę nad swoją firmą i nad realizowanymi projektami. Fundusze private equity niosą również ryzyko inwestorom, którzy w dłuższej perspektywie mogą nie osiągnąć oczekiwanych wyników. Nikt nie daje im gwarancji otrzymania pożądanej stopy zwrotu, a wyjście z inwestycji może okazać się problematyczne.

Fundusze private equity w Polsce i na świecie

REKLAMA

W Polsce rynek funduszy private equity nie jest tak dobrze rozwinięty, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Polscy przedsiębiorcy najczęściej znajdują wsparcie w prywatnych inwestorach, mniejszy jest natomiast udział inwestorów instytucjonalnych. Warto mieć na uwadze, że w skali globalnej znaczącą rolę w private equity odgrywają fundusze emerytalne, co w polskich realiach nie jest możliwe ze względu na uwarunkowania prawne.

Wspólnym mianownikiem polskich i światowych private equity jest inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa, działające w branżach takich jak IT, medycyna, przemysł czy biotechnologia. Dużym problemem w finansowaniu polskich przedsiębiorstw jest niepewna sytuacja geopolityczna, która odstrasza inwestorów instytucjonalnych. Z drugiej strony, przedsiębiorcy niechętnie zgadzają się na wprowadzenie do firmy nowych współwłaścicieli, którzy mogliby mieć wpływ na jej organizację czy rozwój. Nie skupiają się więc na szansach, jakie daje private equity, a raczej na zagrożeniach.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA