REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Raty kredytów dół. RPP niespodziewanie obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej po raz drugi w ciągu miesiąca obniżyła stopy procentowe, które znalazły się na najniższym poziomie w historii. To dobra wiadomość dla kredytobiorców, zła dla inwestorów. Podjęta na środowym posiedzeniu decyzja jest zaskoczeniem dla rynków. Mówiło się, że jeśli dojdzie do kolejnego cięcia, to najprawdopodobniej w maju.

08.04.2020
14:23
RPP niespodziewanie obniżyła stopy procentowe
REKLAMA

Fot. Krystian Maj/KPRM

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a główna stopa referencyjna będzie wynosić od czwartku 9 kwietnia (wtedy wchodzi uchwała RPP w życie) 0,50 proc.

Nowe stopy procentowe od 9 kwietnia

  • stopa referencyjna 0,50 proc.
  • stopa lombardowa 1,00 proc.
  • stopa depozytowa 0,00 proc.
  • stopa redyskontowa weksli 0,55 proc.
  • stopa dyskontowa weksli 0,60 proc.

NBP będzie nadal oprócz operacji podstawowych prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo

– zapowiedział bank centralny po posiedzeniu RPP.

Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Ich Terminy oraz skala będą uzależnione od sytuacji panującej na rynku.

NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

undefined

NBP wyjaśnia decyzję

NBP zauważa, że na początku roku koniunktura w Polsce była dobra, ale epidemia COVID-19 i działania mające przeciwdziałać jej rozprzestrzenianiu mocno ograniczyły aktywność gospodarczą. Zdaniem NBP skutkować to będzie pogorszeniem sytuacji na rynku pracy i spadkiem dochodów gospodarstw domowych.

W dalszej perspektywie powinno jednak nastąpić stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu będą sprzyjać wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach pakiety stymulacyjne, a także silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki związane z niskim poziomem wewnętrznego i zewnętrznego zadłużenia oraz wysoką konkurencyjnością, a także dywersyfikacją geograficzną i sektorową polskiego eksportu

– podał NBP.

W opinii banku centralnego spadek aktywności gospodarczej, niższe ceny surowców oraz osłabienie krajowego popytu doprowadzą do obniżenia cen i spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Rada zdecydowała o poluzowaniu warunków monetarnych. W tym celu Rada ponownie obniżyła stopy procentowe NBP

– czytamy w komunikacie.

Druga obniżka stóp procentowych w ciągu miesiąca

Do pierwszego od pięciu lat cięcia doszło we wtorek 17 marca. RPP obniżyła wtedy stopy procentowe od 0,5 do 1 p.p. Główna stopa referencyjna NBP wynosiła 1 proc., wcześniej od 2015 r. było to 1,5 proc.

Stopę lombardową ustalono wówczas na 1,50 proc., depozytową na 0,50 proc., redyskonta weksli na 1,05 proc., a stopę dyskontową weksli na 1,10 proc. w skali rocznej.

REKLAMA

Od czwartku obowiązywać będą już nowe stawki.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA