REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

30 czerwca mija ważny termin podatkowy. Trzeba złożyć formularz CIT-8

W tym roku został przesunięty termin składania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Do tej pory obowiązującym terminem był 31 marca, obecnie jest to 30 czerwca. Wszyscy, którzy są do tego zobowiązani, będą musieli złożyć formularz CIT-8, czyli zeznanie roczne za rok 2022.

27.06.2023
6:01
podatek-minimalny-firmy
REKLAMA

Stawka CIT wynosi 19 proc. Niemniej niektórzy podatnicy mogą skorzystać z niższej stawki, która wynosi 9 proc. Obniżona wysokość CIT dotyczy tzw. małych podatników, czyli podmiotów, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie.

REKLAMA

Co zrobić, aby można było skorzystać z 9 proc. stawki CIT

Jak tłumaczy InFakt, żeby skorzystać z 9-proc. stawki CIT w 2022 roku, spółka nie mogła w 2021 i w 2022 roku osiągnąć przychodu większego niż 2 miliony euro. Limit ten jest obliczany na dwa różne sposoby:

  • Jeśli firma w 2021 roku osiągnęła przychód w wysokości maksymalnie 9 188 000 zł, to może płacić CIT według stawki 9 proc. Limit ten jest liczony na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego w październiku danego roku.
  • Jeśli w 2022 roku firma przekroczyła próg 9 178 000 zł przychodu to musiała płacić CIT według stawki 19 proc.  W tym przypadku limit przeliczany jest według kursu euro z pierwszego dnia roboczego w styczniu 2022 roku.

Eksperci inFaktu twierdzą, że ważne jest również to, że limit możliwości skorzystania z 9 proc. stawki CIT dla przychodów o maksymalnej wysokości 9 188 000 zł jest liczony tylko na podstawie przychodów brutto ze sprzedaży towarów i usług. Przy liczeniu progu w trakcie roku, czyli tego w wysokości 9 178 000 zł, uwzględnia się wszystkie przychody, ale już w formie netto.

I dodają, że dla nowych spółek, czyli powstałych w 2022 roku, nie ustala się limitu z 2021 roku. Spółki takie mogą automatycznie skorzystać z niższej stawki CIT. Jednak ważne jest pilnowanie bieżących przychodów i ewentualnego ich przekroczenia. 

Przekroczony limit skutkuje podwyższeniem stawki

Pozornie wydaje się, że obowiązuje tylko limit 2 milionów euro. Jednak oba progi – 9 178 000 zł i ten o 10 tys. zł wyższy, trzeba analizować odrębnie. Eksperci wskazują, że jeśli w 2022 roku przekroczono limit 2 milionów euro, od miesiąca przekroczenia należy płacić stawkę 19 proc. Jednak teraz składając formularz CIT-8, trzeba wyrównać podatek, który nie został pobrany.

Jeśli przedsiębiorca od stycznia do listopada płacił CIT w wysokości 9 proc., a w grudniu przekroczył próg 2 milionów euro przychodów rocznych, to za grudzień zapłaci CIT w stawce 19 proc., a do 30 czerwca 2023 r. dokona wyrównania za 11 miesięcy w wysokości 10 proc. podatku - mówi Dominika Zuber, Menadżerka Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, inFakt.

REKLAMA

Jak podkreśla, stawka 9 proc. nie dotyczy przychodów z zysków kapitałowych, a wyłącznie ze sprzedaży towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Pozostałe przychody podlegają stawce 19 proc.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA