REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Bułgaria wchodzi do strefy euro, ale później. To ma być ostateczna data

Klub krajów Unii Europejskiej, które zdecydowały się przyjąć wspólną walutę, stale powiększa się i kolejnym państwem, w którym będzie się płaciło euro, będzie Bułgaria. Wejście tego bałkańskiego kraju do strefy euro miało nastąpić z początkiem przyszłego roku, co stanowiło duże opóźnienie względem oryginalnego planu, ale i ta data okazała się nierealna. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, Bułgaria przyjmie euro z dniem 1 stycznia 2025.

04.10.2023
5:19
Bułgaria wchodzi do strefy euro, ale później. To ostateczna data
REKLAMA

Termin przyjęcia euro przez Bułgarię zbliżał się wielkimi krokami, bo miało to nastąpić już za niecałe trzy miesiące, ale wiadomo już, że kluczowe instytucje dostały jeszcze rok na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Okazało się bowiem, że Bułgaria na razie nie spełnia wszystkich warunków przyjęcia wspólnej waluty i rząd musiał wyznaczyć nową datę.

REKLAMA

Bułgaria w strefie euro

1 stycznia 2023 roku do strefy euro dołączyła Chorwacja, ale wcale nie miała tego robić samotnie. Przyjęty jeszcze w 2015 roku przez rząd w Sofii plan zakładał, że także Bułgaria z początkiem bieżącego roku przyjmie wspólną walutę, ale okazał się zbyt ambitny. Termin wejścia tego kraju do strefy euro przesunięto o rok, ale i tym razem się nie udało. Nowa data to 1 stycznia 2025 r. i tym razem ma być ostateczna.

Bułgarski rząd tłumaczy, że wciąż trzeba wprowadzić wiele zmian ustawodawczych, a następnie muszą one zostać zaaprobowane przez Europejski Bank Centralny. Do końca roku zostało jednak zbyt mało czasu i istniało poważne ryzyko, że nie wszystkie formalności uda się załatwić przed datą wprowadzenia euro. Z tego powodu Sofia wybrała bezpieczniejszą opcję przesunięcia akcesji do strefy euro o kolejny rok.

Więcej o strefie euro przeczytacie w tych tekstach:

Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej trzy lata po Polsce, czyli z początkiem 2007 roku. Podobnie jak nasz kraj i wszyscy inni członkowie Wspólnoty – z wyjątkiem Danii – Bułgaria w umowie akcesyjnej zobowiązała się do przyjęcia euro, ale określania, kiedy miałoby to nastąpić. Warto zwrócić uwagę, że wspomniana Chorwacja weszła do UE dopiero w 2013 roku, a do strefy euro już w 2023 r. Z kolei Polska jest już w Unii od ponad 19 lat, ale wejście do strefy euro nie jest nawet w planach rządu.

Najbiedniejszy kraj UE

REKLAMA

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej do najważniejszych sektorów bułgarskiej gospodarki należy handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, przemysł oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną. Bułgaria należy do najbiedniejszych krajów UE, a PKB na głowę mieszkańca według siły nabywczej jest zdecydowanie najniższy – stanowi 59 proc. średniej unijnej. Dla porównania – w Polsce jest to 79 proc.

Handel z innymi krajami UE stanowi 66 proc. bułgarskiego eksportu (w tym 16 proc. do Niemiec, 9 proc. do Rumunii i 7 proc. do Włoch). Eksport do Turcji wynosi 6 proc., a do Chin – 3 proc. Z kolei 61 proc. importu pochodzi z państw członkowskich UE (12 proc. z Niemiec i po 7 proc. z Włoch i z Rumunii).

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA