REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Biegły rewident czyli zmora księgowych. Czym on właściwie się zajmuje?

Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest badanie sprawozdań finansowych, lecz zgodnie z przepisami może on wykonywać także szereg innych czynności. Droga do kariery w tym zawodzie nie jest prosta. Aby zostać biegłym rewidentem, należy nie tylko ukończyć studia wyższe, ale też zdać dziesięć kolejnych egzaminów zawodowych.

29.09.2023
8:05
Biegły rewident czyli zmora księgowych. Czym się zajmuje?
REKLAMA

Czym zajmuje się biegły rewident?

REKLAMA

Biegły rewident zajmuje się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych, sprawdzając jednocześnie, czy rachunkowość jednostki prowadzona jest w sposób rzetelny. Zgodnie z przepisami niektóre podmioty zobowiązane są poddawać roczne, a nawet śródroczne sprawozdanie finansowe rewizji. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, specjalista ten może wykonywać również zadania związane z:

 • doradztwem podatkowym,
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • współprowadzeniem postępowania upadłościowego,
 • prowadzeniem szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków, finansów i podobnych.

Niemniej jednak większość biegłych rewidentów przewodniczy badaniu sprawozdań finansowych, które obligatoryjnie przeprowadza się w:

 • spółkach akcyjnych,
 • podmiotach, gdzie średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób lub suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w złotówkach minimum 2,5 mln euro lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w złotówkach minimum 5 mln euro (należy spełnić minimum dwa z trzech warunków).

W jaki sposób biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego?

Jednostki, które z mocy prawa poddają sprawozdanie finansowe rewizji, zobowiązane są udostępnić wszelkie niezbędne informacje. Udzielają ich przede wszystkim pracownicy działu księgowości oraz kadr i płac, jednak na potrzeby badania biegły rewident może też konsultować się z pracownikami działu administracji czy prawnikami zatrudnionymi w jednostce.

Biegły rewident bada, czy księgowość prowadzona jest w sposób rzetelny, umożliwiając tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Sprawdza on dokumenty księgowe, w tym faktury, rachunki, dowody wewnętrzne. Jednostki same wybierają specjalistę bądź firmę audytorską, z którą będą współpracować. Jednocześnie są one obciążone kosztami badania.

Warto mieć na uwadze, że biegły rewident, po sprawdzeniu dokumentacji, może wydać opinię pozytywną lub negatywną (znajduje się ona w sprawozdaniu finansowym). Negatywna opinia najczęściej dotyczy jednostek, których pracownicy utrudniają przeprowadzenie badania. Ponadto mogą ją otrzymać firmy, które prowadzą księgi rachunkowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, świadomie zawyżając lub zaniżając wynik finansowy. Za niedopełnienie obowiązków rewidentowi grozi kara finansowa lub nawet pozbawienia wolności.

Więcej o księgowości przeczytasz na Spider's Web:

Jak wygląda droga do zawodu biegłego rewidenta?

W Polsce zawód biegłego rewidenta został uregulowany, co oznacza, że osoby, które chcą uzyskać ten tytuł, muszą spełnić określone wymagania. Zgodnie z ustawą, kandydat na biegłego rewidenta musi:

REKLAMA
 • korzystać z pełni praw publicznych, ciesząc się poszlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyć studia wyższe,
 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości oraz dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej (możliwe jest również odbycie wyłącznie 3-letniej aplikacji),
 • zdać dziesięć egzaminów pisemnych,
 • złożyć ślubowanie.

Zgodnie z powyższym, biegłym rewidentem może zostać wyłącznie osoba, która posiada dużą wiedzę z zakresu podatków, finansów, rachunkowości czy prawa, a także daje rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków. Biegły rewident ma prawo prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub podpisać umowę o pracę z firmą audytorską. W praktyce najczęściej rewidenci pracują dla dużych jednostek, w tym międzynarodowych korporacji. Warto pamiętać, że każdy, kto zdobędzie uprawnienia biegłego rewidenta, zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów – brak wiedzy przekłada się na jakość prowadzonego badania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA