REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Abonament RTV. Masz radio w samochodzie? Płacisz!

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego dotyczy nie tylko osób fizycznych i przedsiębiorców posiadających odbiornik w domu lub siedzibie firmy, ale także w samochodzie. Roczna opłata nie jest wysoka, natomiast w przypadku jej nieprzekazania należy liczyć się z karą finansową.

24.03.2024
14:12
Abonament RTV. Masz radio w samochodzie? Płacisz!
REKLAMA

Abonament RTV miał być zmieniony dawno temu, ale nic z tego – nadal musimy go opłacać. Nawet jeśli nie mamy telewizora w domu, a jeździmy samochodem wyposażonym w radio. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Na dodatek nie ma znaczenia, czy i przez kogo są one użytkowane. Abonamentu samochodowego nie opłacają jedynie ci, którzy wnieśli stosowną opłatę za domowy abonament RTV. Wyjątek od tej reguły stanowią przedsiębiorcy. Nawet jeśli opłacają abonament za sprzęt, który użytkują w swoich domach, w dalszym ciągu mają obowiązek wnieść opłatę za radioodbiornik samochodowy w przypadku pojazdów wprowadzonych do majątku firmowego.

REKLAMA

Abonament za radio w samochodzie – stawki

Opłata abonamentowa za radio w samochodzie nie jest wysoka – wynosi 8,70 zł miesięcznie, co daje 104,40 zł rocznie. Kierowcy mogą zaoszczędzić, uiszczając opłatę za kilka miesięcy, a nawet za rok z góry. Jeśli do 25 stycznia zapłacą za kolejne 12 miesięcy, roczny abonament wyniesie 94 zł. Obecnie nie ma już niestety możliwości uzyskania tak dużego upustu, ale w dalszym ciągu można zapłacić za kilka okresów z góry. Opłata wnoszona za dwa kolejne miesiące wynosi 16,90 zł, a za pół roku – 49,60 zł.

Więcej wiadomości Bizblog.pl na temat abonamentu RTV

Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Zwolnienie z opłacania abonamentu RTV samochodowego dotyczy tych samych grup, które mogą skorzystania ze zwolnienia z abonamentu domowego. Są to między innymi:

  • seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia,
  • seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (na przykład z zasiłku przedemerytalnego),
  • osoby niewidome albo głuche.

Co ciekawe, ze zwolnienia mogą też skorzystać osoby, których odbiorniki radiowe nie są zdolne do natychmiastowego odbioru. Nie musimy więc płacić za niesprawne radio samochodowe.

Ci, którzy nie płacą abonamentu RTV za posiadany w samochodzie odbiornik radiowy, muszą liczyć się z tym, że nałożona zostanie na nich kara finansowa, która wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, a więc 261 zł.

REKLAMA

Kontrola samochodu – kto i na jakich zasadach może ją przeprowadzić?

Do przeprowadzania kontroli w domach, ale również w samochodach uprawnieni są pracownicy Poczty Polskiej. Jeśli dowiodą, że w danym pojeździe znajduje się radio, a jego właściciel nie płaci abonamentu, mogą nałożyć karę. Niemniej jednak na tle kontroli narosło wiele nieporozumień i mitów. Po pierwsze, kierowca nie ma obowiązku wpuszczania pracownika poczty do swojego samochodu, nawet jeśli się wylegitymuje. Ten może jednak wykonać fotografię, która będzie dowodem posiadania radia. Jak się okazuje, samo zdjęcie nie jest wystarczające, aby ukarać właściciela pojazdu. Kontroler musiałby mieć pewność, że odbiornik jest w pełni sprawny, zdolny do natychmiastowego odbioru sygnału. Sam fakt, iż znajduje się w samochodzie, jeszcze o tym nie świadczy. 

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA