REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Zmiana zasad wznawiania ubezpieczenia chorobowego. Bez pisma do ZUS-u to się już nie uda

Jeśli nasze ubezpieczenie zdrowotne w ZUS-ie zostało przerwane, nie wznowimy go już na podstawie wniosku dorozumianego, czyli gdy składki za dany miesiąc są terminowo opłacone i rozliczone. Nastąpiła zmiana przepisów i teraz objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na druku ZUS ZUA.

26.05.2022
15:52
Ubezpieczenie chroobowe w ZUS. Zmiana zasad wznawiania
REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 r. nie obowiązuje już zasada obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem na podstawie tak zwanego wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowo rozliczonej i opłaconej składki. 

REKLAMA

Wprawdzie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje co do zasady od dnia przekazania zgłoszenia do ZUS-u, ale jeśli zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nastąpi w ciągu tygodnia od powstania obowiązku tych ubezpieczeń, to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego w zgłoszeniu. 

Zmiana przepisów dotyczy osób, które zgłosiły się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ramach pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i równocześnie są zatrudniona na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takie osoby muszą pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia, w którym ustanie obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzonej działalności lub współpracy.

REKLAMA

Tak się stanie od pierwszego dnia miesiąca, za który podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy (w przeliczeniu na okres miesiąca) wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2022 r. – 3010 zł) – zwraca uwagę ZUS.

W takiej sytuacji przedsiębiorca nie podlega w danym miesiącu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności, a w konsekwencji jego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa. Jeśli chce znowu przystąpić do ubezpieczenia chorobowego od kolejnego miesiąca, to teraz może zrobić to tylko na podstawie nowego zgłoszenia do ubezpieczeń – na druku ZUS ZUA.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA