REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Zaświadczenie o niekaralności - kiedy jest potrzebne i jak je zdobyć?

Zaświadczenie o niekaralności może być potrzebne osobom, które ubiegają się o pracę na niektórych stanowiskach. Przepisy wskazują, w jakich przypadkach potencjalny lub obecny pracodawca może domagać się przedstawienia takiego dokumentu. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

20.04.2023
6:27
Zaświadczenie o niekaralności - kiedy jest potrzebne i jak je zdobyć?
REKLAMA

Kiedy pracodawca może wymagać zaświadczenia o niekaralności?

REKLAMA

Kodeks pracy szczegółowo określa, jakich informacji może domagać się pracodawca od pracownika bądź kandydata na konkretne stanowisko. Nie znajduje się tam jednak zapis dotyczący zaświadczenia o niekaralności, co oznacza, że pracodawca nie może żądać jego przedstawienia w każdym przypadku. Wręcz przeciwnie – jeśli nie jest to konieczne, naraża się na zarzut dyskryminacji, a tym samym może zostać na niego nałożona kara finansowa. Niemniej jednak na podstawie odrębnych przepisów kandydat do pracy może zostać poproszony o przedłożenie zaświadczenia o niekaralności. Dotyczy ono między innymi osób, które ubiegają się o posadę:

 • nauczyciela,
 • opiekuna kolonijnego,
 • pilota wycieczek,
 • policjanta,
 • ochroniarza.

Dokument zawsze wskazuje stan faktyczny na dzień jego wydania, nie można natomiast uzyskać go z datą wsteczną.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać na trzy sposoby:

 • przez internet,
 • składając wniosek papierowy,
 • listownie.

Aby wnioskować o zaświadczenie drogą internetową, należy posiadać profil zaufany oraz założyć konto w Krajowym Rejestrze Karnym. Formularz składany jest bezpośrednio przez platformę, natomiast wnioskodawca otrzymuje dokument bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 7 dni. Wniosek w formie papierowej należy natomiast złożyć w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Sądowego bądź w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest od ręki. Wnioskodawca zostanie poproszony o potwierdzenie tożsamości poprzez okazanie ważnego dowodu osobistego. Alternatywnym rozwiązaniem jest załatwienie sprawy przez pełnomocnika. Wniosek o wydanie zaświadczenia można również wysłać pocztą do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Sądowego bądź do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie. Należy jednak liczyć się z tym, że na odpowiedź trzeba będzie poczekać nawet 3 tygodnie.

Ile wynosi opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Nie jest ona jednak wysoka i wynosi 20 zł w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną i 30 zł w przypadku wnioskowania w tradycyjnej formie.

REKLAMA

Należną kwotę można przekazać za pośrednictwem rachunku bankowego (jeśli wniosek składany jest online posłuży do tego platforma KRK) bądź dokonać płatności gotówką w kasie sądu. Z obowiązku wniesienia opłaty zwolnione są osoby, które w ramach wolontariatu chcą zostać wychowawcami kolonijnymi bądź kierownikami obozu dla dzieci i młodzieży.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy wtedy dołączyć pismo od organizatora imprezy turystycznej, w którym poświadcza on kandydaturę danej osoby na stanowisko oraz fakt, iż będzie wykonywać pracę w formie wolontariatu.

Czytaj też: Zmiana nazwiska – przepisy i procedury

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA