REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Umowy zlecenia. Ważna zmiana w zasiłkach chorobowych. Sprawdź, czy cię dotyczy

Niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa, przychód z niej powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Taką korzystna dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych zmiana przepisów już obowiązuje, ale dotyczy nie tylko bieżących spraw. O dopłatę do zasiłku można wystąpić do ZUS-u nawet na trzy lata wstecz.

06.09.2023
17:43
Umowy zlecenia. Ważna zmiana w zasiłkach chorobowych
REKLAMA

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadziła istotną nowość w zakresie wyliczania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, która jest korzystna dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

REKLAMA

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zmiana ta polega na tym, że przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa. Innymi słowy, fakt, że dana umowa już wygasła, nie oznacza, że nie może być brana pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku chorobowego.

Zasadę tę należy stosować w bieżących sprawach, ale ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem dotyczącym wcześniejszego okresu – podkreśla ZUS.

Co istotne, jeżeli ubezpieczony złoży wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia, to ZUS przeliczy tę podstawę i dopłaci różnicę między wypłaconym a należnym zasiłkiem. Zakład zaznacza, że zasady te obowiązują także płatników składek, którzy sami wypłacają swoim ubezpieczonym zasiłki.

Przedawnienie przeliczenia do trzech lat wstecz

Oczywiście możliwość przeliczenia wysokości zasiłku chorobowego na podstawie wygasłych już umów zlecenia ma ograniczenia czasowe. ZUS tłumaczy, że ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego stanowi, że roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie trzech lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

REKLAMA

A jeśli nie mamy pewności, czy dopłata do wypłaconego już zasiłku przysługuje także nam? ZUS tłumaczy, że płatnicy składek w razie wątpliwości dotyczących przyjęcia określonego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, mogą każdorazowo wystąpić do swojego oddziału zakładu z zapytaniem.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA