REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Kurczy się liczba ofert pracy dla bezrobotnych. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Błąd, tobie w firmie nie dadzą podwyżki

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w maju nieco ponad 1 punkt. Jest to raczej zapowiedź sezonowego wzrostu bezrobocia, jaki odnotowywany jest zwykle o tej porze roku niż prognoza niekorzystnych zmian w najbliższym okresie – zaznacza Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Nie oznacza to jednak, że pracodawcy i pracownicy mają powody do radości.

30.05.2023
9:02
Kurczy się liczba ofert pracy dla bezrobotnych. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Błąd, tobie w firmie nie dadzą podwyżki
REKLAMA

BIEC wskazuje, że trzy subindeksy Wskaźnika Rynku Pracy wskazują na jego obniżenie, z czego wpływ dwóch jest raczej niewielki. Cztery zapowiadają wzrost WRP. Wpływ dwóch Biuro określa jako szczególnie silny. Są to:

REKLAMA
 class="wp-image-2150263"

Spada liczba ofert pracy dla bezrobotnych

Najbardziej negatywne prognozy płyną z danych na temat szans zatrudnienia osób bezrobotnych. Ponownie spadła liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy – zwraca uwagę BIEC w komentarzu.

W kwietniu 2023 r. do pośredniaków wpłynęło o 13 proc. mniej ofert pracy niż w miesiąc wcześniej. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku liczba wakatów zmniejszyła się o 20 proc., a od początku 2023 r. – aż o 42 proc.

Liczby te świadczą o powstrzymywaniu się przedsiębiorców od kreowania nowych etatów, co pośrednio informuje nas o przyjętej przez nich strategii przetrwania a nie rozwoju – zwraca uwagę Biuro.

Wskazuje, że o powstrzymywaniu się pracodawców z przyjęciami do pracy pokazują dane o zatrudnianiu bezrobotnych w ostatnim czasie.

W kwietniu br. pracę znalazło o 22 proc. mniej bezrobotnych niż w marcu. Choć od pewnego czasu odpływy utrzymują się na dość niskim poziomie, to odnotowany w kwietniu strumień niemal zrównał się z minimum odnotowanym w lipcu 2022 roku (niższe wartości odnotowano jedynie w kwietniu i maju 2020 roku) – wylicza BIEC.

Popyt na pracę spada, ale bezrobocie nie rośnie

Biuro zauważa, że badania koniunktury GUS również nie zapowiadają niczego dobrego dla rynku pracy.

Utrzymują się negatywne oceny menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno te dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej swoich firm, jak i prognoz zatrudnieniowych. Co więcej, uległy one nieznacznemu pogorszeniu w ujęciu miesięcznym – wskazuje BIEC.

REKLAMA

W opinii ekonomistów Biura widać, że pracodawcy w ostatnim czasie wyraźnie ograniczyli nowe przyjęcia do pracy. Uderza w pierwszej kolejności w bezrobotnych, bo trudniej im znaleźć pracę, a jeśli już znajdują, to za niższe stawki. Dodatkowo można się spodziewać, że przełoży się to na osłabienie presji płacowej, więc pomoże w walce z inflacją. Jak zaznacza BIEC, ograniczenie popytu na pracę nie ma na razie przełożenia na wzrost bezrobocia.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła w ujęciu miesięcznym o 10 proc., zmalała również liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy (o 1 proc.) oraz zmalała całkowita kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (również o 1 proc.) – wylicza BIEC.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA