REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Pakiet dla honorowego krwiodawcy. Urlop ekstra, zwrot kosztów dojazdu, posiłek i ulga podatkowa

Oddający honorowo krew, mogą skorzystać z szeregu przywilejów, w tym również z ulgi podatkowej. Powinni jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ofiarowaną krew lub jej składniki sumuje się z innymi darowiznami, a łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć ustalonego przez fiskus limitu.

16.03.2023
12:48
Pakiet dla honorowego krwiodawcy. Urlop ekstra, zwrot kosztów dojazdu, posiłek i ulga podatkowa
REKLAMA

Krew lub osocze może oddać każdy między 18. a 65. rokiem życia, kto waży minimum 50 kg i nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych. Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu.

REKLAMA

Dwa dni wolne, posiłek, zwrot kosztów dojazdu i ulga podatkowa

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu, przypomina, że oddający krew wkrótce będą mogli liczyć na uzyskanie płatnego wolnego w dniu donacji oraz w dniu następnym (dwa dni).

Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 9 marca i ustawa została przekazana do podpisu prezydenta. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – zaznacza.

Jak dodaje, krwiodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej jednostki, w której planują oddać krew (koszt ten ponosi placówka), a każdy, kto odda krew lub jej składniki, otrzymuje posiłek regeneracyjny.

Podatnikom przysługuje również ulga podatkowa.

Jak ulga podatkowa przysługuje krwiodawcom?

Wysokość odliczenia w tym wypadku, ustala się mnożąc ilość oddanej honorowo krwi lub osocza (nieodpłatnie) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik pieniężny.

Obecnie przyjęta wartość dla jednego litra pobranej krwi wynosi 130 zł. Taka stawka została ustalona przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z lutego 2017 roku.

Dawcy, którzy w danym roku podatkowym oddawali krew lub jej składniki mogą darowiznę to uwzględnić w zeznaniu podatkowym i odliczyć od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.

Ile można oddać krwi? Jakie odliczenie od dochodu przysługuje?

Piotr Juszczyk przypomina, że honorowe oddawanie krwi jest darowizną, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6 proc. dochodu.

Jak wysokie jest odliczenie, zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko darowizna dokonana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT – przypomina ekspert.

Jak zaznacza, jeśli w poprzednich latach nie skorzystaliśmy z ulgi dla krwiodawców, nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych.

Ulga dla ryczałtowców

Z ulgi dla krwiodawców mogą skorzystać też podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli na zeznaniu PIT-28.

REKLAMA

W takim przypadku pomniejsza się wysokość uzyskanego przychodu o wartość oddanej krwi. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, obniża kwota podatku do zapłaty – wskazuje Piotr Juszczyk.

Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O, w którym należy wskazać kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego – jednostki, w której oddana została krew.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA