REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Drugi lockdown za pasem, a na rynku pracy zima

Stopa bezrobocia rejestrowanego od kilku miesięcy utrzymuje się na tym samym poziomie. W piątek GUS potwierdził szacunek Ministerstwa Rodziny opublikowany na początku października. W obliczu kolejnych obostrzeń to nie jest dobra wiadomość.

23.10.2020
11:06
Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,1 proc.
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach wyniosła 6,1 proc. i była o 1,0 p.proc. wyższa niż przed rokiem

– czytamy w opublikowanej w piątek opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I–III kwartał 2020”.
REKLAMA

My dodamy od siebie, że nawet nie od trzech, ale od czterech, bo od czerwca 2020 r.

W końcu września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1023,7 tys. bezrobotnych. Mniej niż w sierpniu br. o 4,2 tys. (o 0,4 proc.), ale więcej niż we wrześniu ub. roku o 172,5 tys. (o 20,3 proc.).

 class="wp-image-1278700"

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce, najwyższe na Mazurach

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), najwyższą (9,9 proc.) w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła tylko w województwie pomorskim (o 0,1 p.proc.), natomiast obniżyła się w lubelskim (o 0,2 p.proc.) oraz dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 p.proc.). W pozostałych nie uległa zmianie.

 class="wp-image-1278694"
Źródło: „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I–III kwartał 2020” GUS

W porównaniu do września 2019 r. stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w zachodniopomorskim (1,4 p.proc.), a najmniej – w mazowieckim oraz podlaskim (0,7 p.proc.).

Pracodawcy coraz częściej zwalniają

Wśród bezrobotnych większość stanowią kobiety (54 proc. – o 2,8 p.proc. mniej niż przed rokiem). W stosunku do września ubiegłego roku obniżyły się odsetki osób bez prawa do zasiłku, dotychczas niepracujących oraz absolwentów. Wzrósł natomiast udział osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych.

GUS podał, że udział większości kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy był mniejszy niż przed rokiem. Obniżył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia, osób w wieku powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wzrósł natomiast odsetek osób bezrobotnych w wieku poniżej 30. roku życia.

Na poziomie podobnym jak we wrześniu 2019 roku kształtował się odsetek osób posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia.

Rynek pracy zahibernowany, ale nie rozpędzony

Ekonomiści mBanku doszli do niezbyt krzepiących wniosków na podstawie wrześniowych danych z rynku pracy.

REKLAMA

To pierwszy wzrost od lutego, ale nic to wobec całkowitej liczby zwolnień (104 tys). Rynek pracy wchodzi w nowe restrykcje zahibernowany, ale nierozpędzony

– wskazali w komentarzu opublikowanym na Twitterze.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA