REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Prawo

Proszę nie ignorować Rzecznika! Ministerstwo Przedsiębiorczości chce zmian w ustawie o RMŚP

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce zmian w ustawie regulującej działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP). Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji zgłoszony przez resort przedsiębiorczości. Bizblog.pl bardzo podobają się zmiany, zaproponowane przez resort kierowany przez Jadwigę Emilewicz.

25.10.2019
11:18
Proszę nie ignorować Rzecznika! Ministerstwo Przedsiębiorczości chce zmian w ustawie o RMŚP
REKLAMA

Na zdj. Adam Abramowicz, obecny Rzecznik MŚP.

REKLAMA

„Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że przedsiębiorcy z sektora MŚP zwracają się do niego z wieloma istotnymi problemami, których rozwiązanie wykracza niekiedy poza obecny stan kompetencji Rzecznika MŚP. W praktyce funkcjonowania zidentyfikowano trudności natury organizacyjnej, które utrudniają sprawną i efektywną działalność Rzecznika” – podał resort przedsiębiorczości w uzasadnieniu nowelizacji.

Wnioskowane przez ministerstwo zmiany obejmują między innymi przeformułowanie jednego z zadań Rzecznika MSP z „pomoc w organizacji mediacji” na „organizowanie mediacji”. Zdaniem autorów projektu zmian obecny zapis ma węższe znaczenie niż zaproponowany. Nowy zakłada bowiem możliwość zachęcania stron do podjęcia mediacji.

Kolejna ważna zmiana spowoduje, że rzecznik otrzyma dostęp do akt toczących się spraw cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pod warunkiem, że stroną sporu jest firma z sektora MŚP). Dla tysięcy przedsiębiorców potykających się w sądach z ZUS-em ta zmiana będzie miała olbrzymie znaczenie, bo będą mogli liczyć na wsparcie Rzecznika.

Rzecznik MŚP nie zmusi stron do rozmów

Wreszcie trzecia ważna zmiana wnioskowana w projekcie nowelizacji ma doprowadzić do sytuacji, w której urzędy i ograny państwowe w sprawie niektórych wniosków składanych przez Rzecznika MŚP działać będą niezwłocznie. Ten zapis ma położyć kres sytuacji, w której ważne inicjatywy podejmowane przez urząd Adama Abramowicza są po prostu ignorowane.

„Zmiana pozwoli na wyraźne ugruntowanie kompetencji rzecznika, przyznając mu istotną rolę w ramach systemu alternatywnego rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorcy — organy administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie powinno przyczynić się do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów. Należy przy tym jednak jednocześnie zastrzec, że mediacje z samej swojej natury mają charakter dobrowolny i żaden podmiot (w tym zarówno przedsiębiorca, jak i organ administracji publicznej) nie może zostać przymuszony do wzięcia w nich udziału" – czytamy w projekcie nowelizacji.

„Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami" - czytamy na stronie RMŚP.

Na podstawie przyznanych mu kompetencji Rzecznik może:

  • żądać od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
  • wspierać na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
  • występować do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
  • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, może zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Działalność rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 648).

REKLAMA

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na sześcioletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jako pierwszy 22 czerwca 2018 r. na urząd został powołany Adam Abramowicz. Jego zastępcą od 20 września 2018 jest Jacek Cieplak. Siedziba Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców znajduje się przy ul. Wilczej 46 w Warszawie. W Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu mieszczą się biura terenowe.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA