REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

REIT-y. Czym są? Jak w nie inwestować?

Inwestowanie w nieruchomości pozwala bezpiecznie pomnażać kapitał, jednak barierą wejścia na rynek dla większości są wysokie koszty związane z zakupem mieszkania czy działki. Rozwiązaniem pośrednim jest uczestnictwo w REIT-ach – specjalistycznych funduszach inwestujących w nieruchomości. Czym są REIT-y i jak do nich przystąpić?

28.03.2024
21:43
REIT-y. Czym są? Jak w nie inwestować?
REKLAMA

Pasywne inwestowanie w nieruchomości

REKLAMA

Lokowanie wolnych środków pieniężnych w nieruchomościach wymaga aktywnej postawy inwestora. Jego zadaniem jest nie tylko zakup mieszkania, działki czy budynku gospodarczego, ale również bieżąca obsługa nieruchomości. Inwestowanie w nie z jednej strony pomaga pomnażać kapitał w stosunkowo bezpieczny sposób, z drugiej strony wymaga niemałego zaangażowania ze strony inwestora. Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup jednostek uczestnictwa w REIT-ach (Real Estate Investment Trust) – funduszach specjalizujących się w inwestowaniu w nieruchomości. Jest to forma inwestowania pasywnego, umożliwiająca czerpanie zysków bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Na czym polega inwestowanie w REIT-y?

Zakup jednostek uczestnictwa to alternatywa dla zakupu nieruchomości, z której chętnie korzystają inwestorzy. Wystarczy zgłosić się do wybranego funduszu, przekazać wolne środki pieniężne, a następnie czekać, aż wygeneruje on zysk. Ten najczęściej jest wypłacany w formie dywidendy. Inwestor otrzymuje około 90 proc. dochodów, natomiast pozostała część przeznaczana jest na bieżące utrzymanie nieruchomości.

Więcej o REIT-ach przeczytasz na Bizblog.pl:

Zalety REIT-ów

Podstawową zaletą tego rodzaju funduszy inwestycyjnych jest brak większych barier w kontekście wejścia na rynek nieruchomości. Średnia cena mieszkania to obecnie około 500 tys. zł, co sprawia, że wiele osób jest wykluczonych z tej drogi inwestowania. REIT-y pozytywnie wpływają na rynek, ożywiając go i pobudzając budownictwo.

Co ciekawe, w USA, gdzie ta forma inwestycji cieszy się ogromną popularnością, fundusze lokują środki głównie w magazyny, działki, budynki gospodarcze. REIT-y nie oddziałują w dużym stopniu na rynek mieszkaniowy.

REIT-y w Polsce

Kwestia funkcjonowania REIT-ów na polskim rynku nie została uregulowana prawnie, co oznacza, że obecnie mamy możliwość inwestowania jedynie w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych. Przepisy dotyczące REIT-ów próbowano wprowadzić w 2016 r., następnie podjęto próbę w 2021 r., jednak do dnia dzisiejszego sprawa pozostała nierozwiązana. Rządzący zapowiadają powrót do tematu, ale póki co nie przedstawili żadnych konkretów.

Choć REIT-y mocno ożywiają rynek, należy zastanowić się, w jaki sposób powinny działać oraz jak opodatkować osiągane przez nie zyski. Co istotne, w Polsce kładzie się nacisk przede wszystkim na rynek mieszkaniowy, zatem można przypuszczać, że to w niego wycelowana byłaby działalność REIT-ów. Na chwilę obecną jednak trudno powiedzieć cokolwiek więcej. Nie ulega wątpliwości, że tego typu uregulowań prawnych oczekuje wielu inwestorów. Pozytywne zmiany odczułby też rynek, na którym w ostatnim czasie zauważyć można lekką stagnację.

Czy warto inwestować w REIT-y?

Polacy nie mają zbyt wielu możliwości inwestowania w REIT-y – jedyną drogą jest zakup jednostek uczestnictwa w funduszach zagranicznych poprzez dostępne platformy maklerskie. Dla wielu inwestorów REIT-y stały się sposobem na dywersyfikację portfela. Chętnie lokują w nich środki ci, których nie stać na zakup mieszkania na wynajem. Zanim jednak zakupimy jednostki uczestnictwa, sprawdźmy:

REKLAMA
  • w jakiego rodzaju nieruchomości inwestuje fundusz,
  • w jaki sposób i kiedy wypłaca dywidendę,
  • jaka jest polityka funduszu,
  • jakie zyski fundusz osiągnął w latach poprzednich?

Pamiętajmy też o konieczności rozliczenia osiąganych dochodów, co w obliczu faktu, iż wypłaca je zagraniczny fundusz, może być problematyczne. Główną wadą REIT-ów jest wrażliwość na fluktuacje rynkowe oraz brak wpływu na decyzje inwestycyjne, a co za tym idzie - na wyznaczanie kierunku rozwoju. W Polsce dużo mówi się też o ograniczonych możliwościach zakupu nieruchomości, które pozostałyby w rękach funduszy, przez osoby prywatne.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA