REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Ceny mocno w górę, ale wynagrodzenia też przyspieszą. NBP opublikował raport o inflacji

Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą projekcję inflacyjną. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza w bieżącym roku ceny wzrosną o wyniesie 4,2 proc., w 2022 r. o 3,3 proc. oraz o 3,4 proc. w 2023 r.

12.07.2021
14:08
Ceny mocno w górę, ale wynagrodzenia też przyspieszą. NBP opublikował raport o inflacji
REKLAMA

W porównaniu do raportu NBP opublikowanego w marcu inflacja będzie znacząco wyższa. Przed trzema miesiącami bank centralny spodziewał się wzrostu cen w 2021 r. o zaledwie 3,1 proc. w 2021 r., o 2,8 proc. w przyszłym roku, i o 3,2 proc. w 2023 r.

REKLAMA
 class="wp-image-1480894"
Projekcja inflacji NBP

(…) Rewizja ścieżki cen konsumenta wynika z silniejszej od oczekiwań odbudowy popytu związanej z istotnym luzowaniem obostrzeń społeczno-gospodarczych w kraju

– czytamy w raporcie o inflacji NBP.

Drugą przyczyną rosnących cen są zdaniem NBP „napięcia w globalnych sieciach dostaw prowadzące do opóźnień w produkcji i dystrybucji części towarów”.

NBP prognozuje, że energia do końca roku zdrożeje o 9,1 proc., o 5 proc. w 2022, a rok później o 3,4 proc. Inflacja bazowa bez cen żywności i energii ma wzrosnąć odpowiednio o 3,6 proc., 3,2 proc. i 3,5 proc.

Wynagrodzenia będą rosły szybciej

NBP spodziewa się, że wynagrodzenia w 2021 r. wzrosną o 8,1 proc., o 7,8 proc. w 2022 r. i 7,3 proc. rok później.

W latach 2022-2023 dynamika wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie ze względu na rosnący popyt na pracę przy niskim zasobie osób, które mogłyby podjąć zatrudnienie

– wskazał NBP.

Planowana na 2022 r. podwyżka płacy minimalnej zdaniem banku centralnego nie będzie wpływu na tempo wzrostu wynagrodzeń.

Po ostatnim spowolnieniu dynamika wynagrodzeń w opinii NBP ponownie przyśpieszy, a przyczyni się do tego „odbudowa intensywności pracy spowodowana znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu kolejnych sektorów gospodarki”.

Z drugiej strony siłę negocjacyjną pracowników ogranicza utrzymująca się w części branż zmniejszona liczba ofert pracy oraz wysoka liczba imigrantów zarobkowych

– przekonuje NBP.

PKB wzrośnie o 5 proc.

Produkt krajowy brutto według centralnej ścieżki wzrośnie w 2021 r. o 5 proc., w 2022 r. o 5,4 proc. i o 5,3 proc. w 2023 r. W marcowym raporcie bank centralny spodziewał się, że PKB w 2021 r. wzrośnie o 4,1 proc., a w latach 2022-2023 o 5,4 proc.

 class="wp-image-1480891"
Wzrost PKB według NBP.

NBP wyższy wzrost PKB tłumaczy szybszym tempem odbudowy krajowej aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale.

Dane te wraz z relatywnie korzystnymi wynikami gospodarczymi za kwiecień i maj, pomimo utrzymywania się w tym okresie trudnej sytuacji epidemicznej, wskazują na wyższy niż zakładano stopień dostosowania podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii

– wskazuje NBP.
REKLAMA

Zagrożenia dla realizacji prognoz wzrostu gospodarczego bank centralny upatruje dalszym przebiegu pandemii. Zdaniem NBP COVID-19 w mniejszym stopniu zagraża realizacji centralnej ścieżki w przypadku wzrostu cen.

Wpływ pandemii na zmiany inflacji jest bowiem wypadkową z jednej strony zmian popytu, a z drugiej kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Bilans czynników niepewności wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się w najbliższych kwartałach dynamiki PKB poniżej scenariusza centralnego projekcji i zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla inflacji CPI

– wyjaśnia bank centralny.
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA