REKLAMA
 1. bizblog
 2. Emerytury /
 3. Poradniki
 4. Emerytury - poradniki /

Ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy złożyć wniosek do ZUS?

Składając wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, świadczeniobiorca ma nadzieję na jej podwyższenie. Obecnie jest to możliwe ze względu na ogłoszone tablice dalszego trwania życia, które prognozują spadek jego długości we wszystkich kategoriach wiekowych. Kiedy, kto i w jakich okolicznościach może złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

29.12.2023
22:13
Ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy złożyć wniosek do ZUS?
REKLAMA

Na jakich zasadach ZUS ponownie przelicza emeryturę?

REKLAMA

Ponowne przeliczenie emerytury następuje wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy. ZUS przelicza emeryturę, gdy:

 • składając wniosek o przyznanie świadczenia, zainteresowany nie posiadał wszystkich dokumentów mogących mieć wpływ na jego wysokość,
 • możliwe jest udokumentowanie zarobków sprzed przejścia na emeryturę lub po otrzymaniu świadczenia,
 • po przyznaniu świadczenia emeryt pracował, odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne.

Emeryturę przelicza się od miesiąca, w którym złożono wniosek. Osoby aktywne zawodowo mogą to zrobić dopiero po zakończeniu kwartału kalendarzowego, ale nie częściej niż raz w roku. Wysokość świadczenia ustala się, biorąc po uwagę składki zgromadzone na koncie emeryta (od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrano emeryturę) i dzieląc je przez średnie dalsze trwanie życia.

Kiedy przeliczenie emerytury jest korzystne?

Emeryci obawiają się, że ponowne przeliczenie emerytury może spowodować obniżenie wysokości świadczenia. Tymczasem ZUS może dokonać obliczeń wyłącznie na korzyść emeryta. Jeśli okaże się, że po przeliczeniu dostawałby on mniej pieniędzy, wartość świadczenia pozostanie bez zmian. Reasumując, na przeliczeniu emerytury można tylko zyskać, nie można natomiast stracić.

Obecnie wnioski składa coraz więcej osób, które nabyły prawo do emerytury pomiędzy kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r. Wszystko za sprawą opublikowanych przez GUS tablic średniego dalszego trwania życia. Wskazują one na spadek dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych spowodowany zwiększoną umieralnością na COVID-19. Choć dane te są niepokojące, dla osób, które nabyły prawo do emerytury pomiędzy 1 kwietnia 2022 r. a 31 marca 2023 r., mogą okazać się korzystne. Nad złożeniem wniosku powinny zastanowić się też kobiety wychowujące dzieci przed 1999 r. Okres urlopu wychowawczego obwarowany był bowiem niższym kapitałem początkowym, dlatego ponowne przeliczenie emerytury może podwyższyć wartość świadczenia.

Więcej o emeryturach przeczytasz na Bibzlog.pl:

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury składa się osobiście w jednostce terenowej ZUS lub za pośrednictwem poczty. Należy do niego dołączyć dokumenty:

 • potwierdzające okresy pracy, nauki, służby wojskowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • legitymację ubezpieczeniową,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika składek potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia.

Komu ZUS odmówi ponownego przeliczenia emerytury?

O ponowne przeliczenie emerytury mogą starać się osoby, które spełnią warunki ustawowe oraz złożą odpowiedni wniosek. ZUS pozostawia bez rozpatrzenia wnioski emerytów, którzy:

REKLAMA
 • nabyli świadczenie emerytalne w ramach poprzedniego systemu (z tak zwanego starego portfela) i nie pracują,
 • nabyli prawo do emerytury na nowych zasadach i posiadają status niepracujących.

O ponowne przeliczenie emerytury nie mogą więc ubiegać się osoby, którym ZUS przyznał świadczenie i które nie pracują, a tym samym nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne. Ich wnioski zostaną przez ZUS rozpatrzone negatywnie, co oznacza, że świadczenie nadal będzie wypłacane w tej samej kwocie, jak dotychczas.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA