REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Agencja pomaga finansowo firmom. Górnicy i hutnicy mogą o tej kasie pomarzyć

Pieniądze z Polityki Nowej Szansy mogą być przeznaczone albo na przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji albo też na odpowiednie zamkniecie działalności i zlikwidowanie firmy. Z zastrzeżeniem jednak, że te nie mogą pochodzić z sektora górniczego, hutniczego i finansowego.

14.10.2020
16:13
polityka-nowej-szansy-wnioski
REKLAMA

Polityka Nowej Szansy to nowy instrument w ramach pomocy publicznej. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ten sposób chce pomóc firmom, które przez pandemię koronawirusa popadły w kłopoty finansowe. Budżet to 120 mln zł co roku przez kolejne dziesięć lat, czyli w sumie 1,2 mld zł. Połowa tej kwoty - 600 mln zł - będzie uruchomiona teraz, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kto może z tego skorzystać? Zarówno mikro, małe, jak też średnie przedsiębiorstwa - te, które nie mogły skorzystać z dotychczasowych form antycovidowego wsparcia finansowego. Ale z wyjątkiem tych z sektora górniczego, hutniczego i finansowego. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie ekspertów. ARP zawarła w tym celu porozumienie z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych.

REKLAMA

Polityka Nowej Szansy: trwa weryfikacja wniosków

Nabór wniosków już ruszył, obecnie trwa ich weryfikacja. ARP ma na to w sumie 30 dni, chyba że sprawa jest bardziej skomplikowana. Wtedy Agencja ma 45 dni na przedstawienie swojego stanowiska. Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP, w rozmowie z PAP powiedział, że będą „rygorystycznie tych terminów przestrzegali i jeżeli wnioski będą kompletne i będą spełniały wymagania, to wsparcie niezwłocznie będzie udzielone”.

Jeszcze żadna decyzja nie została wydana, ponieważ wnioski wymagają uzupełnienia

s– mówi Paweł Kolczyński.

Zainteresowani tego rodzaju wsparciem przedsiębiorcy mogą składać wnioski osobiście w warszawskiej siedzibie ARP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ARP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

REKLAMA

Trzy formy wsparcie w ramach pomocy publicznej

Zgodnie z ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstwa ta może przybrać trzy formy. Pierwsza to pożyczka na okres do 6 miesięcy na ratowanie firmy. Druga z kolei stanowi tymczasowe wsparcie przy restrukturyzacji - pożyczka na czas do 18 miesięcy. W tym przypadku przedsiębiorca sam wdraża przygotowany przez siebie plan. Jeżeli jednak przerasta to jego możliwości - czeka na niego trzecia forma wsparcia, czyli pomoc na restrukturyzację.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA