REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka
  3. Zdrowie /
  4. Społeczeństwo

Polacy przerażenie mają już za sobą. Dopadła ich inna faza

Niepewność, bezsilność, a nawet jeszcze trochę przerażenia – to trzy najczęściej występujące u Polaków emocje związanie z obecną sytuacją gospodarczą. Kryzys zdecydowanie nie służy nastrojom Polaków ani tym bardziej ich kondycji psychicznej. A ta ostatnia jest zdaniem ekspertów coraz słabsza.

20.03.2023
15:29
depresja-terapia-psychodeliki
REKLAMA

W ciągu zaledwie pięciu miesięcy nastroje Polaków uległy ogromnej zmianie. Poczucie strachu opada jeśli chodzi o pandemię Covid-19 na rzecz rosnącego spokoju. Niestety nie na wszystkie sprawy tak reagujemy. W odniesieniu do sytuacji gospodarczej rośnie wśród społeczeństwa niepewność i bezsilność - wynika z wynika z badania porównawczego na temat nastrojów Polaków, które zostało zrealizowane dla Instytutu LB Medical przez SW Research. Pierwsze badanie przeprowadzono we wrześniu 2022 r., a następnie powtórzono je w lutym 2023 r.

REKLAMA

Obydwa badania przeprowadzono na grupie 1019 respondentów. Pytania dotyczyły emocji Polaków w odniesieniu do:

  • przyszłości swojej i rodziny,
  • wojny w Ukrainie,
  • pandemii COVID-19,
  • relacji z rodziną,
  • poziomu odczuwanego stresu.

Porównanie na przestrzeni raptem kilku miesięcy pokazało znaczące zmiany w nastrojach.

Sytuacja gospodarcza jest dołująca

W odniesieniu do sytuacji gospodarczej aż 41 p,p, otrzymała niepewność - od września do lutego wzrosła ona wśród respondentów o 4,5 p.p. Następna w kolejce jest bezsilność - 17 p.p. A na trzecim miejscu przerażenie - 16 p.p., które spadło o 3 p.p. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Wyniki badań porównawczych jednoznacznie wskazują na to, że Polacy z fazy przerażenia na temat przyszłości gospodarczej przechodzą do fazy jej akceptacji równocześnie odczuwając bezsilność wobec tego zjawiska. Konsekwencją tego jest rosnąca niepewność, która może wpływać na stan psychiczny społeczeństwa - mówi Piotr Zimolzak, socjolog i wiceprezes SW Research.

 class="wp-image-2080087"

I wskazuje, że wciągu ostatnich kilku miesięcy spadł z kolei poziom strachu wśród badanych o prawie 3 p.p.

Seria kryzysów takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja i kryzys gospodarczy, który dotknął praktycznie cały świat, widocznie wpływa na niepewność, która rośnie. To naturalna odpowiedź na rozciągające się w czasie kryzysy. Niepewność stała się znakiem naszych czasów, do której powoli zaczynamy się przyzwyczajać – dodaje Zimolzak.

 class="wp-image-2080084"

Emocje to temat tabu?

Mimo wielu kampanii na temat np. depresji, Polacy wciąż niechętnie rozmawiają o emocjach ze swoimi bliskimi. Zdaniem ekspertów niepokojący jest wzrost odsetka respondentów o prawie 3 p. p., którzy deklarują, że w ogóle nie rozmawiają o emocjach z przyjaciółmi i bliskimi. Może zatem zamiast wsparcia bliskich Polacy szukają pomocy u psychologa lub psychiatry?

Kryzys, który trwa już kilka lat, sprawia, że kondycja psychiczna Polaków jest coraz słabsza - uważa Sławomir Murawiec, psychiatra i rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

I wymienia, że wpływ na ten stan miały pandemia, wojna w Ukrainie, czy kryzys gospodarczy.

Musimy podejmować działania, które będą wspierać społeczeństwo w radzeniu sobie z emocjami, które pogarszają zdrowie psychiczne, a co za tym idzie często też fizyczne. Tym bardziej, że nikt tak na prawdę nie wie, kiedy ta seria się skończy - wskazuje psychiatra.

Jego zdaniem pocieszający jest w tym wszystkim fakt, że rośnie w społeczeństwie świadomość zdrowia psychicznego.

 class="wp-image-2080081"

Dzieci są także narażone

Niestety kryzys nie omija dzieci. Dlatego w ostatnich latach rośnie liczba fundacji i organizacji, które udzielają wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Jednym z takich miejsc wspierającym dzieci oraz osoby dorosłe jest jest Kryzysowy Oddział Ratunkowy stworzony przez fundację „Zobacz…JESTEM”. Statyki są przerażające.

Nastroje rodziców, ich strach i bezsilność związana z obecną sytuacją gospodarczo-polityczną, nie pozostają bez wpływu na zdrowie psychiczne i szeroko pojęty dobrostan dzieci i młodzieży. W Polsce w 2022 roku po raz kolejny zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży o 39 proc. Było ich 2031. Liczba skutecznych targnięć na własne życie również wzrosła dramatycznie. Odnotowano ich 156 w grupie wiekowej od 6 do 18 r. ż. -mówi Danuta Wieczorkiewicz, Prezes Fundacji „Zobacz…JESTEM ”.

I zwraca uwagę, że to szczególna grupa, która powinna być objęta wsparciem psychicznym. Dziecko nie zawsze jednak może na nie liczyć.

Jako społeczeństwo nadal zmagamy się ze strachem przed pójściem do psychologa i/lub psychiatry. Boimy się oceny. Na bezpłatną wizytę u specjalisty zdrowia psychicznego czasami trzeba czekać wiele miesięcy a nawet lat. Dla części rodzin odpłatna pomoc jest niemożliwa. Zdarza się, że młodemu człowiekowi łatwiej jest zwrócić się o pomoc do nieznanych osób, które okażą wsparcie bez oceniania, wysłuchają i wesprą swoją obecnością i pomocą psychologiczną - wyjaśnia Wieczorkiewicz.

 class="wp-image-2080096"

Zdrowie psychiczne wychodzi z cienia

Ostatnie niestabilne lata miały dla wielu osób konsekwencje psychiczne. A to przełożyło się na więcej kampanii społecznych i zwracania uwagi na zdrowie psychiczne. Zdaniem Mateusza Konwerskiego, eksperta Instytutu LB Medical, pocieszające w tym jest to, że dzięki temu rozpoczął się szeroki dialog na ten temat zarówno w przestrzeni medialnej, ale również działań Ministerstwa Zdrowia.

Druga platforma dialogu, charakterystyczna dla młodszego pokolenia to media społecznościowe tj. Instagram czy TikTok. Grupa odbiorców tych platform to osoby z pokolenia, które coraz częściej mierzy się z problemami zdrowia psychicznego, ale równocześnie chętniej mówi o nich publicznie. Na TikToku możemy dostrzec wielu użytkowników, którzy dzielą się swoimi problemami i emocjami, a wręcz relacjonują walkę np. z depresją, zaburzeniami odżywiania itp. To dopiero początek dialogu o zdrowiu na TikToku. Rośnie liczba użytkowników, którzy pokazują swoją walkę czy codzienne życie z innymi chorobami niż psychiczne. Widać to bardzo dobrze na przykładzie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych u których możemy obserwować np. zmagania z Atopowym Zapaleniem Skóry, rakiem, niewydolnością nerek czy codzienne życie ze stomią, o której dyskusja publiczna wśród pokolenia milenialsów była tabu wymienia Konwerski.

 class="wp-image-2080090"

Spadki nastrojów jak lawina

Z danych, które 18 lipca 2022 r. podała Kancelaria Premiera wynika, że na przestrzeni lat 2015-20222 spadła ocena Polaków we właściwie każdym badanym obszarze. Skala oceny od (skrajnie negatywna ocena) -2 do 2 (skrajnie pozytywna ocena) pokazuje, że w pierwszym kwartale 2015 r. średnia z ocen ówczesnej sytuacji gospodarczej wynosiła -0,443 po czym w drugim kwartale 2018 r. wskaźnik osiągnął najwyższy poziom: 0,252. W kolejnych latach następował wyraźny spadek wskaźnika, osiągając w drugim kwartale 2022 r. najniższy wynik na poziomie -0,861. Właściwie w tym okresie każdy badany aspekt notował spadek oceny. Spadała ocena aktualnej sytuacji politycznej, przyszłej sytuacji politycznej, teraźniejszości, przyszłości, bieżącej sytuacji własnej i przyszłej sytuacji własnej. Każdy ze wskaźników osiągnął najniższy poziom przez cały czas pomiaru.

REKLAMA
 class="wp-image-2080093"

Warto podkreślić, że jednak najwyższe spadki nastroju zapoczątkował wybuch pandemii COVID-19 w listopadzie 2019 r., następnie kryzys gospodarczy wywołany pandemią oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na dalszy spadek nastrojów.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA