REKLAMA
  1. bizblog
  2. Transport

PKP Cargo zamierza stłamsić konkurencję. Cel? Zdominować Nowy Jedwabny Szlak w UE

Głównym celem rozpisanej do 2023 r. strategii Grupy PKP Cargo jest stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku. Ma w tym pomóc mocne wejście polskiego przewoźnika na rumuński rynek.

18.10.2019
18:16
PKP-Cargo-ekspansja-na-Europę
REKLAMA

PKP Cargo poinformowała o rozpoczęciu rozmów z rumuńskimi spółkami kolejowymi dotyczących przejęcia w nich udziałów. Chodzi o Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL i Romcargounit SRL. Ta inwestycja miałaby pomóc w ustanowieniu PKP Cargo jako lidera w przewozach intermodalnych na terenie regionu Trójmorza oraz unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku.

REKLAMA

PKP Cargo największym operatorem logistycznym?

Ten obszar transportu jest najbardziej perspektywiczny, otwiera też przed nami szansę, aby Grupa PKP CARGO stała się nie tylko wiodącym przewoźnikiem, ale także największym operatorem logistycznym. Procesowi ekspansji będzie sprzyjać podniesienie efektywności operacyjnej przez cyfryzację i informatyzację oraz optymalizację procesów przewozowych - przekonuje Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.

Wszystkie trzy firmy, którymi interesuje się PKP Cargo są ze sobą powiązane finansowo. Vest Trans Rail SRL realizuje przewozy kolejowe nie tylko w Rumunii, ale też na Węgrzech, w Bułgarii oraz Serbii. Ferest Logistics SRL, jako część Ferest Group, realizuje transport kolejowy, drogowy i morski. 

PKP Cargo celuje w Europę strategicznie

Zainteresowanie rumuńskimi spółkami to element strategii Grupy PKP Cargo na lata 2019-2023. Na polskim podwórku do tego czasu chcą mieć 65 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych. Ale zdecydowanie więcej miejsca w tym dokumencie poświęcono europejskiej ekspansji. Głównym celem jest osiągnięcie do 2023 r. pozycji nr 1 w Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej i przewiezionej masy. To liderowanie powinno w dalszych latach: 2023-2038 ulegać tylko wzmocnieniu.

REKLAMA

Za cele krótkookresowe wymienia się: stworzenie konkurencyjnej oferty dla partnerów na Nowym Jedwabnym Szlaku i na trenie Trójmorza; coroczny wzrost efektywności operacyjnej; utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30 oraz wyznaczenie corocznego zysku netto na poziomie co najmniej 5 proc. przychodów od 2019 r. i minimum 8 proc. od 2023 r. Ma w tym pomóc m.in. skoordynowanie ekspansji zagranicznej, ale też rozwój innowacji, w tym dalsza cyfryzacja i informatyzacja. 

Zapisane cele w przyjętej Strategii będą monitorowane poprzez specjalnie powołaną do tego komórkę wewnętrzną - zapowiada prezes PKP Cargo.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA