REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

PKB Polski w 2019 r. był wyższy. GUS zrewidował podany w kwietniu odczyt

Główny Urząd Statystyczny zrewidował dane o PKB za ubiegły rok. Z najnowszych danych wynika, że wzrost nie wyniósł 4,1 proc., jak podano w kwietniu, ale był wyższy o 0,4 p. proc.

05.10.2020
12:27
gus ceny
REKLAMA

Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 r. wzrósł realnie o 4,5 proc. w porównaniu z 2018 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2020 r. o 0,4 p. proc.

– podał w poniedziałek GUS.
REKLAMA

GUS w komunikacie przesłanym do Bizblog.pl podał, że dane o PKB i jego elementach za 2019 r. zostały zrewidowane po „uwzględnieniu pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2019”. Dotyczyły one finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.

PKB Polski w 2019 r. 4 proc. 4,1 proc., a teraz 4,5 proc.

Pierwszy wstępny szacunek PKB za 2019 r. GUS podał pod koniec stycznia.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku był realnie wyższy o 4,0 proc. w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1 proc. w 2018 r. (w cenach stałych roku poprzedniego)

– głosił oficjalny komunikat.

Ekonomiści spodziewali się, że polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,2 proc.

22 kwietnia 2020 r. wynik minimalnie zrewidowano w górę do 4,1 proc.

Efektem opracowania zweryfikowanego szacunku produktu krajowego brutto są zmiany w poziomach oraz dynamikach PKB i w jego elementach składowych. Dodatkowo dane PKB uległy zmianie w związku z przeprowadzoną w rachunkach narodowych rewizją benchamarkingową.

Ekonomiści Banku Pekao wyjaśniają, że rewizja benchmarkowa ( albo inaczej benchmarkingowa) zmienia definicje, rok bazowy, zakres wykorzystywanych danych.

REKLAMA

GUS wskazuje, że zmiana danych dla z 2019 r. wynikała z:

  • wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących źródeł danych,
  • udoskonalenia metod kompilacji danych,
  • wdrożenia wytycznych do wyliczania deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA