REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Pieniądze

Fuzja z Aliorem? Pekao odniósł się do pogłosek o połączeniu i skomentował wyniki za III kwartał

Drugi co do wielkości bank w Polsce podał w czwartek wyniki finansowe za trzeci kwartał. Choć pandemia koronawirusa położyła się cieniem na działalności banków, Pekao może pochwalić się wyższym od oczekiwań rynku zyskiem i niższymi odpisami. Bank nie wyklucza przejęć, ale o kupieniu Aliora na razie nie myśli.

05.11.2020
11:44
bank pekao sa
REKLAMA

Plotki o połączeniu Pekao i Aliora zdementował wiceprezes Tomasz Kubiak.

REKLAMA

Fuzje traktujemy jako jeden z wariantów, ale na tym etapie, pracując nad strategią, na pewno koncentrujmy się na wzroście organicznym i nie prowadzimy rozmów z Alior Bankiem

- powiedział.

Leszek Skiba, p.o. prezesa banku przyznał jednak, że polskie banki w dalszym ciągu będą się konsolidować

Bank Pekao jest otwarty na ten scenariusz, każdą sytuację będziemy analizować oddzielnie. Zawsze argumenty dotyczące konkretnej transakcji muszą być biznesowe

– powiedział Skiba.

Oceniając wyniki za III kwartał Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao, wskazał, że przyniósł on poprawę warunków działania po wcześniejszym niemal całkowitym zamrożeniu gospodarki, ale wciąż pozostają one dalekie od tych sprzed pandemii.

Wykorzystywaliśmy ten okres na zwiększenie skali działania, ale także na jeszcze szybsze i pełne dostosowanie infrastruktury do nowej cyfrowej rzeczywistości działania

– powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao.
 class="wp-image-1287094"

Zysk Pekao niższy o 44 proc. niż rok wcześniej

Zysk netto Banku Pekao SA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 370,9 mln zł i był niższy o 285,3 mln zł (44 proc.) niż rok wcześniej. Analitycy spodziewali się, że bank zarobił średnio 4 proc. mniej (355,1 mln zł). Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Banku Pekao wyniósł 916,9 mln zł i był o 38,1 proc. niższy niż rok wcześniej, głównie z powodu wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych związanych z epidemią.

 class="wp-image-1287091"

Odpisy wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2020 roku 277,4 mln zł. Rynek oczekiwał, że będą one o 8 proc. większe (301,7 mln zł). Wzrost w tym wypadku wyniósł 58 proc. w porównaniu do III kw. ubiegłego roku. W ujęciu kwartalnym spadły o 42 proc. Rezerwy zawiązane na COVID-19 wyniosły 148 mln zł.

W III kwartale udział klientów objętych wakacjami kredytowymi obniżył się z 6 proc. do 2 proc. portfela kredytów detalicznych oraz z 4 proc. do 1 proc. portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1,2 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. spadł o 14 proc., a kwartał do kwartału 12 proc. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 595,1 mln zł i był o 7 proc. niższy w ujęciu rocznym i o 5 proc. wyższy kwartalnie.

Bank pochwalił się, że w III kw. odnotował poprawę wyników z działalności komercyjnej, w tym duży wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich przez kanały zdalne, wzrost finansowania w obszarze segmentów mikro- oraz MŚP, a także w obszarze leasingu i faktoringu.

Pekao zaciska pasa i stawia na ostrożny wzrost

W obliczu wyzwań, jakie cały czas stawia pandemia, kontynuowaliśmy ostrożną politykę kredytową i aktywnie pracowaliśmy nad dostosowaniem bazy kosztowej do wymagającego otoczenia, w jakim działa sektor bankowy. To szczególnie istotnie w kontekście nowych obostrzeń, które mogą przełożyć się na gospodarkę i sektor bankowy w najbliższych miesiącach

– wskazał Leszek Skiba, p.o. prezesa Pekao.

Koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 849,0 mln zł i były o 4 proc. niższe w ujęciu rocznym i 3 proc. kwartalnym.

Epidemia wymusiła przeprowadzenie działań poprawiających efektywność. Zakres redukcji i optymalizacji obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach.

Suma bilansowa banku wzrosła o 16,8 proc. rok do roku do 232 mld zł, zobowiązania wobec klientów wzrosły o 18,8 proc., wzrost kluczowych produktów kredytowych, w tym kredytów hipotecznych wyniósł o 6,6 proc.

REKLAMA
 class="wp-image-1287103"

W segmencie bankowości detalicznej w III kwartale 2020 roku Pekao otworzył ponad 124 tys. rachunków i odnotował 53-proc. wzrost w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Od początku roku otwartych zostało 331 tys. kont, a poziom sprzedaży był zbliżony do analogicznego okresu 2019 roku.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA