REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Nextbike odpowiada ws. kary. „Prezes UOKiK przekroczył swoje uprawnienia” 

UOKiK nałożył na operatora wypożyczalni rowerowych Nextbike Polska karę za m.in. stosowanie klauzul abuzywnych. Jednak spółka nie zgadza się z tą decyzją i odpiera zarzuty m.in. oskarżając prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego o to, że przekroczył swoje ustawowe uprawnienia.

20.02.2024
15:17
Nextbike odpowiada ws. kary. „Prezes UOKiK przekroczył swoje uprawnienia” 
REKLAMA

UOKiK opublikował w piątek na swojej stronie informację ws. nałożenia kary na spółkę Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na ponad 791 tys. zł. Zdaniem urzędu operator systemów rowerów miejskich stosował klauzule abuzywne, w niedozwolony sposób zmienił regulaminy i niesłusznie obciążył konsumentów dodatkową opłatą.

REKLAMA

Dlaczego Nextbike został ukarany? Argumenty UOKiK

Przypomnijmy - UOKiK wskazał, że spółka Nextbike postanowiła zmienić zapis umowy zawartej ze swoimi klientami na czas nieokreślony w ramach posiadanych przez nich indywidulanych kont w aplikacji do wypożyczania rowerów miejskich. Wiązało się to m.in. z tym, że spółka w 2020 r. wprowadziła w kilku miejscowościach, w których wypożyczała rowery, jednorazową opłatę za korzystanie z kont użytkowników w wysokości 10 zł. Kwota została pobrana z kont użytkowników, którzy dysponowali takimi środkami, natomiast osoby, które na swoich kontach miały mniej niż 10 zł, otrzymały wezwania windykacyjne do zapłaty brakujących kilkuzłotowych należności.

Konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, że zostaną obciążeni nową opłatą. Zmiana ceny usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uwarunkowana jest odpowiednimi postanowieniami, przewidzianymi przed zawarciem umowy. Muszą one jasno określać ważne przesłanki uprawniające do modyfikacji zobowiązania. W przypadku tego przedsiębiorcy klauzule w umowach były abuzywne i nie powinny być stosowane – argumentował postanowienie Tomasz Chróstny.

Dodatkowo konsumenci dowiadywali się mailowo o zmianach regulaminów i mieli 14 dni, aby wysłać do spółki pisemną informację, że nie wyrażają na to zgody. Jeśli tego nie zrobili, wówczas spółka uznawała, że zaakceptowali nowe warunki. Z kolei odmowa na nowe warunki była traktowana przez operatora sieci rowerów miejskich jako rozwiązanie umowy.

Decyzja prezesa UOKiK prócz kary finansowej otworzyła możliwość drogi sądowej dla klientów, którzy zechcą dochodzić swoich praw i pieniędzy w związku ze sprawą, a także nakazała wydanie przedsiębiorcy odpowiedniego oświadczenia na stronie internetowej spółki oraz na jej profilu na portalu Facebook.

Więcej o decyzjach UOKiK przeczytasz na Bizblog.pl:

Nextbike nie należy się kara? Argumenty spółki

Spółka uważa, że okoliczności, na podstawie których UOKiK nałożył karę pieniężną na Nextbike, nie są usprawiedliwione.

Analiza decyzji ws. stosowania rzekomych klauzul abuzywnych, czyli w niedozwolony sposób zmieniających regulaminy i obciążających konsumentów dodatkową opłatą, wykazuje, że wysokość nałożonej kary jest nieadekwatna do zaistniałych okoliczności, a uzasadnienia przedstawione przez Urząd są powierzchowne i ogólnikowe. Należy również podkreślić, że w naszej opinii prezes UOKiK przekroczył swoje ustawowe uprawnienia w zakresie nałożenia na Spółkę złożenia oświadczenia określonej treści, z uwagi na zawarcie w niej elementów nieprzewidzianych ustawowo, co powinno, zdaniem spółki, prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji w tej części - przekazuje Marcin Sałański, rzecznik prasowy Nextbike Polska, w oświadczeniu przesłanym do Bizblog.pl.

I zaznacza, że zarówno zasięg naruszenia, jak i jego skutki zostały ponadto przesadnie przedstawione.

Suma bezzwrotnych opłat inicjalnych pobranych w efekcie modyfikacji regulaminów doszła do skutku tylko w Białymstoku, Otwocku i Piotrkowie Trybunalskim. Opłat naliczonych było łącznie 494, z czego zysk wyniósł 2500 zł - wylicza Sałański.

Jego zdaniem powyższe dane pokazują, że firma Nextbike wbrew zarzutom nie uzyskała znaczących korzyści, a jednocześnie nie miała intencji naruszenia przepisów.

Nasza firma działa zgodnie z żądaniami samorządów i nie miała intencji wprowadzania niedozwolonych postanowień. Nasze regulaminy były wysyłane do samorządów w celu ich akceptacji, a zmiany żądane przez samorządy były wdrażane przez spółkę przed uruchomieniem systemów rowerów miejskich i gminnych - podkreśla rzecznik prasowy Nextbike Polska.

Przedstawiciel spółki zwraca także uwagę, że okresy wyłączenia systemów z użytku, jak w przypadku obostrzeń pandemicznych, zostały pominięte w ocenie UOKIK podczas wydawania decyzji.

UOKIK zarzuca, że naruszenie trwało nieprzerwanie od 2 lipca 2018 do 22 sierpnia 2023 r. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nasz biznes jest sezonowy i większość systemów nie funkcjonuje w okresie zimowym i nie obowiązują wtedy także regulaminy. W tym okresie rowery były także całkowicie wyłączone z użytku ze względu na obostrzenia pandemiczne od 1 kwietnia do 5 maja 2020 r. - przypomina rzecznik.

I uważa, że UOKIK nie uwzględnił przy tym odpowiednio łagodzących okoliczności, takich jak dobrowolne podjęcie przez spółkę działań w celu usunięcia kwestionowanych klauzul już na etapie postępowania, przy ścisłej współpracy z urzędem.

Nasze starania w celu eliminacji potencjalnych naruszeń wskazują na brak podstaw do forsowania tezy o możliwych przyszłych naruszeniach praw konsumentów. Wierzymy, że wszelkie działania podejmowane przez organy nadzoru powinny być oparte na solidnych podstawach prawnych i uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z instytucjami państwowymi w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - przekonuje Sałański.

Stanowczo oświadcza w imieniu spółki, że nałożona kara pieniężna jest nieproporcjonalna oraz nieadekwatna do zaistniałych okoliczności.

Obowiązek zapłaty kary pieniężnej podlega wykonaniu dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, z którą to firma Nextbike się nie zgadza, czego efektem było złożenie przez nią odwołania od decyzji prezesa UOKiK do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podsumowuje rzecznik prasowy Nextbike Polska.

REKLAMA

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA