REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

NBP zapowiada poważne zakupy złota. Rekordowy zysk pójdzie na armię

Narodowy Bank Polski szykuje się na potężne zakupy złota. Będzie też zapewne powiększał swoje rezerwy finansowe. Prezes Adam Glapiński zapowiada, że polityka pieniężna będzie nadal zaciskana, ale pieniądze z zysku NBP trafią do armii. Tymczasem rynki czekają na szybką decyzję posłów w sprawie mianowania prof. Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP.

17.03.2022
18:51
NBP zapowiada poważne zakupy złota. Rekordowy zysk pójdzie na armię
REKLAMA

W tym roku zamierzam kupić kolejne 100 ton złota

– zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński.
REKLAMA

Podkreśla on, że złoto jest najlepszym zabezpieczeniem dla Polski na czas konfliktu zbrojnego u naszego wschodniego sąsiada. Prezes Glapiński już wcześniej, jeszcze przez rosyjską agresją na Ukrainę, zwracał szczególną uwagę na złoto.

W ostatnich latach podjął decyzje dotyczące zwiększenia zakupu złota przez NBP. Zdecydował również o przeniesieniu sporej jego części do Polski.

Udało się świetnie przewidzieć rozwój sytuacji związanej najpierw z covid-19, potem z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i znacząco zwiększyć zakup złota. Wycena złota w tym czasie znacząco wzrosła

- podkreśla prezes.

Dlaczego bank centralny posiada złoto? Bo złoto utrzyma swoją wartość nawet wtedy, kiedy ktoś odłączy prąd światowemu systemowi finansowemu, obracając wniwecz tradycyjny majątek oparty na elektronicznych zapisach księgowych.

Oczywiście nie zakładamy, że to nastąpi. Ale jak mówi przysłowie – przezorny zawsze ubezpieczony. A od banku centralnego wymaga się właśnie tego, aby był przygotowany na każdą, nawet najbardziej niesprzyjającą okoliczność. I dlatego widzimy szczególne miejsce dla złota w naszym procesie zarządzania rezerwami dewizowymi

- tłumaczył Adam Glapiński w październiku 2021 roku.

Prezes Adam Glapiński zapowiedział, że w 2022 r. planuje zakup kolejnych 100 ton złota.

W polskich rezerwach walutowych dominowały aktywa dolarowe

Aktywa rezerwowe wzmacniają wiarygodność finansową państwa, obniżają koszty zaciągania nowych długów i ograniczają ryzyko gwałtownego odpływu kapitału.

W razie pojawienia się zagrożenia dla własnej waluty, NBP może jej bronić aby powstrzymać spadek wartości złotego. Oficjalne aktywa rezerwowe wyrażone w USD i EUR oraz PLN z roku na rok znacząco wzrastały.

Dzięki tak znaczącym pozycjom NBP mógł dokonywać interwencji walutowych na rynku „broniąc złotego”.

NBP wyraźnie zwiększył aktywa rezerwowe w ostatnich latach. Z danych NBP wynika, że w polskich rezerwach walutowych dominowały aktywa dolarowe, których udział z każdym rokiem wzrastał.

Na dalszych miejscach znalazły się euro (również wzrosty), funt, dolar australijski, korony norweskie i dolary nowozelandzkie. Bieżące dane są danymi poufnymi stąd nie mam wiedzy jak to jest za 2021 rok, można być jednak pewnym, że aktywa cały czas rosną.

Pieniądze z rekordowego zysku NBP przeznaczone na zakup nowoczesnego uzbrojenia

Prezes Adam Glapiński poinformował też, że zysk NBP za ubiegły rok przekroczył 10 mld zł. W 2020 roku również był rekordowy. Wtedy do budżetu państwa trafiło z NBP 8,7 mld zł. Co w obecnej sytuacji najważniejsze tegoroczny zysk ma zasilić modernizację polskiego wojska

Przedstawiono ustawę o obronności, w której zapisano, że zysk NBP – poza 5 proc., które pozostają w banku – będzie służył wysiłkowi obronnemu i zakupowi nowego uzbrojenia. Mam nadzieje, że tak będzie i cieszymy się, że będziemy mogli się do tego przyczynić

– mówił na początku tego roku prof. Glapiński.

W kontekście wojny za naszą wschodnią granicą taki ruch ma kluczowe znaczenie dla wsparcia polskiego państwa w najbliższych latach.

Złotówka oczekuje na stabilny kurs

Tymczasem rynki i konsumenci oczekują stabilizacji rozchwianego kursu złotego. W ostatnich dniach złoty zaczął odrabiać straty spowodowane wojną. Jeden, dwa tygodnie temu za EUR czy CHF musieliśmy płacić prawie 5 zł. Od początku tygodnia EUR z dnia na dzień tanieje, schodząc już do poziomu 4,6 zł.

Czy ta sytuacja długo się utrzyma?

Wciąż jest szansa na uwolnienie 36 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy (czy tak się stanie, czy Solidarna Polska będzie musiała zmienić zdanie?) – co umocniłoby złotego.

Mamy też działania RPP w postaci już dokonanych oraz zapowiadanych podwyżek stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe również wpłyną na umocnienie polskiej waluty.

Prezes Adam Glapiński zapowiedział również, że polityka pieniężna będzie zaciskana. Wiąże się to z wysokimi odczytami inflacji, oraz niskim kursem złotego.

Wysokie stopy procentowe wiążą się z wyższym oprocentowaniem lokat, więc więcej osób powinno lokować na nich swoje oszczędności. To poskutkowałoby odpłynięciem sporej ilości pieniędzy z rynku i zmniejszeniem inflacji.

Kiedy wybór prezesa NBP?

Prezydent Andrzej Duda przesłał już do Sejmu swoją nominację na drugą kadencję prezesa NBP dla Adama Glapińskiego. Teraz wszystko w rękach posłów.

Uspokojenie sytuacji polityczno-ekonomicznej, stabilizacja złotego i wsparcie dla Ukrainy - to argumenty, które przemawiają za szybką decyzją w sprawie przedłużenia kadencji prof. Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP. Im szybciej to się stanie tym efekty będą szybsze i silniejsze - mówią ekonomiści.

Największym wyzwaniem pozostaje wciąż walka z inflacją. Pierwsze jej efekty już widać. W lutym, pierwszy raz od miesięcy, wskaźnik inflacji poszedł w dół, a nie w górę.

REKLAMA

Inflacja konsumencka wyniosła 8,5 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3 proc. – według Głównego Urzędu Statystycznego.

Niemniej jednak wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Rozwój wojny na Ukrainie, jak długo będzie trwała i czy „rozleje” się na inne państwa? Pytań jest mnóstwo.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA