REKLAMA
  1. bizblog
  2. Nauka

Nauka w 100 proc. zdalna, szkoły zamknięte. Jak wam się podoba ten pomysł?

Polacy przyzwyczaili się już do nowych form nauczania – nauki online i korzystania z aplikacji, ponieważ po pandemii stały się one codziennością wielu szkół oraz domów. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że 47 proc. osób uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online, mogą być równie skuteczne, jak te prowadzone stacjonarnie. Jedynie 5 proc. chciałoby, aby nauka zdalna w pełni zastąpiła tą tradycyjną. A wy, za jaką formą nauczania jesteście?

07.11.2023
7:59
Tylko nauka zdalna? Polacy zagłosowali
REKLAMA

Nauka zdalna, hybrydowa, cyfrowe podręczniki, korepetycje online. Nowe technologie stają się coraz ważniejszym elementem edukacji. ClickMeeting postanowił zapytać Polaków, co sądzą na tema nowoczesnych form nauki i cyfryzacji oświaty.

REKLAMA

Koszty związane z nauką i skuteczność zajęć zdalnych

ClickMeeting w najnowszym badaniu zapytał o to, komu powinna być przyznawana szkolna wyprawka:

  • 51 proc. uważa, że powinna być ona przyznawana osobom w trudnej sytuacji finansowej,
  • 34 proc. sądzi, że jest niezbędna dla wszystkich,
  • 9 proc. uważa, że nie jest konieczna,
  • 7 proc. nie wyraziło jednoznacznej opinii.

Respondenci zostali zapytani również o kwotę, którą byliby gotowi zapłacić za godzinę korepetycji lub nauki online:

  • 40 proc. osób nie wyraziło w ogóle zainteresowania tego rodzaju zajęciami,
  • 37 proc. zadeklarowało, że mogłoby zapłacić od 20 do 50 zł,
  • 18 proc. byłoby skłonnych do poświęcenia od 50 do 90 zł,
  • 4 proc. mogłoby zapłacić od 90 zł do 150 zł.

Wyniki przeprowadzonej ankiety mówią, że blisko połowa Polaków uważa, że zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym mogą być równie efektywne, jak te tradycyjne. Niemniej jednak 30 proc. uważa, że nauka prowadzona na odległość nie jest tak skuteczna, jak stacjonarna. Natomiast. 23 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Co jest bardziej skuteczne: lekcje tradycyjne czy online?

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy kursy online lub aplikacje do edukacji mogą być bardziej skuteczne niż tradycyjne lekcje. Nawet 62 proc. badanych uważa, że to ciekawe narzędzia, które jednak nie zastąpią tradycyjnych lekcji. Z kolei 21 proc. ankietowanych twierdzi, że korzystanie z nich jest dodatkową wartością, a 17 proc. nie ma opinii na ten temat.

Respondenci odpowiedzieli również na kwestię tego, czy kiedykolwiek oni lub ich dzieci, korzystali z kursów online lub aplikacji w celach edukacyjnych. Niewiele ponad połowa, czyli 52 proc. badanych nigdy nie korzystała z takich usług. 36 proc. korzysta z nich okazjonalnie, a 13 proc. regularnie uczy się za pomocą kursów i aplikacji online.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, jak złożonym zjawiskiem w oczach Polaków jest edukacja online. Blisko połowa respondentów uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online mogą być równie skuteczne, co te odbywające się w trybie stacjonarnym. To optymistyczne spojrzenie na rozwijający się obszar edukacji zdalnej. Coraz więcej osób w naszym kraju dostrzega potencjał w wykorzystywaniu nowych technologii w nauce – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

I dodaje, że edukacja online jest wyzwaniem i możliwością jednocześnie.

Aby była efektywna, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i osób uczących się, i nauczycieli. ClickMeeting wspiera takie podejście, oferując nowoczesne narzędzia zapewniające zarówno komunikację online w ramach spotkań, jak i organizację interaktywnych lekcji, szkoleń i webinariów – przekonuje Martyna Grzegorczyk.

Czy nowoczesne formy nauczania mają rację bytu?

Ankietowani zostali zapytani o to, czy dobrym pomysłem edukacyjnym byłoby zdobywanie wiedzy teoretycznej samodzielnie w domu, aby skupić się na części praktycznej podczas zajęć stacjonarnych, które zapewniałyby szkoły. Zdania są mocno podzielone, 39 proc. uważa to za złe rozwiązanie, ale prawie tyle samo, czyli 37 proc. uważa, że dobry pomysł. Z kolei 24 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Jeśli chodzi o wprowadzenie w pełni zdalnego nauczania, to 43 proc. uważa, że to zły pomysł. 42 proc. popiera taką możliwość w ograniczonym zakresie. Jedynie 5 proc. chce, aby naukę stacjonarną zastąpić tą na odległość. 10 proc. osób nie ma zdania na ten temat. Pomysł wprowadzenia podręczników cyfrowych popiera 31 proc., 39 proc. jest przeciwnych, 19 proc. uważa, że obecnie jest to niemożliwe, ale w przyszłości będzie to standard.

Więcej wiadomości na temat nauki zdalnej w polskich szkołach

REKLAMA

Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA