REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Ale zmiana w PIT! Niestety nie dla wszystkich

Rząd pracuje nad wprowadzeniem możliwości wyboru kasowego PIT-u przez przedsiębiorców, a zapowiedź wprowadzenia odpowiedniego projektu ustawy pojawiła się na stronach rządowych. Kasowa metoda polega na tym, że obowiązek rozliczenia się z podatku pojawia się dopiero w chwili otrzymania zapłaty, a nie już na etapie wystawienia faktury. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, ale nowe rozwiązanie będzie dostępne tylko niektórym przedsiębiorcom.

27.02.2024
16:59
Ale zmiana w PIT! Niestety nie dla wszystkich chętnych
REKLAMA

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że celem wprowadzenia kasowej metody rozliczania PIT-u jest wsparcie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Jeśli te przepisy wejdą w życie, korzystający z nich przedsiębiorcy będą rozliczać się podatkowo tylko z realnych przychodów.

REKLAMA

Metoda kasowa kontra memoriałowa

Obecnie wszystkich przedsiębiorców obowiązuje tak zwany memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej pod kątem ustalania należnego podatku dochodowego. Oznacza to, że dla skarbówki przychodem są wszystkie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przez przedsiębiorcę.

Obowiązujące przepisy stanowią, że przychód z działalności gospodarczej powstaje z chwilą wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. Problem pojawia się w przypadku problemów z uzyskania zapłaty za towar czy usługę, bo podatek i tak trzeba zapłacić.

Memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Negatywnie wpływa na ich płynność finansową i w efekcie, na możliwość konkurowania z większymi firmami – wskazuje MF.

Więcej o podatkach przeczytacie w tych tekstach:

Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 500 tys. zł oraz ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowego PIT-u nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Co więcej, metodę kasową będzie można stosować wyłącznie w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli z zapłatą za fakturę będzie zwlekał konsument, przepisy te nie będą miały zastosowania.

Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli podatnicy osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym oraz podatnicy opłacający od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zatory płatnicze

REKLAMA

Warto zaznaczyć, że już dziś istnieją przepisy, które mają łagodzić skutki zatorów płatniczych, ale nie mogą być stosowane w każdym przypadku nieterminowego regulowania należności. Nie można ich stosować, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, albo gdy od daty wystawienia faktury minęły dwa lata.

Przepisy o zatorach płatniczych polegają na tym, że przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA