REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

Jak podwyższyć emeryturę – niezawodne patenty

Świadczenia wypłacane polskim emerytom są znacząco niższe niż wynagrodzenia, które osiągali, pracując. Niską emeryturę można jednak podwyższyć, i to na kilka sposobów. Oto, jak to zrobić.

26.03.2024
22:31
Polski Ład emerytury
REKLAMA

Najprostszym sposobem na podreperowanie domowego budżetu oraz podwyższenie emerytury jest wykonywanie pracy zarobkowej. Seniorzy często zatrudniani są w ramach umowy o pracę bądź zlecenie, mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą. W każdym przypadku zobowiązani są odprowadzać składki ZUS, w tym składkę na ubezpieczenie emerytalne. Należy jednak pamiętać, że składka nie jest odprowadzana od umowy o dzieło.

REKLAMA

Jeśli emeryt otwiera własną firmę i korzysta ze składek preferencyjnych, jego emerytura nie zostanie znacząco podwyższona. Praca na emeryturze to rozwiązanie dla osób, które pomimo wieku wciąż mają energię i chciałyby ją spożytkować w efektywny sposób. Emeryt może pracować w dowolnym wymiarze godzin, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna krajowa.

Ustalenie na nowo prawa do świadczeń i ich wysokości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emeryt może wystąpić o ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości, jeśli wystąpią konkretne przesłanki. Jedną z nich jest wejście w posiadanie dokumentów, na podstawie których zmianie może ulec wysokość emerytury. Powinny potwierdzać pracę zarobkową albo wysokość wynagrodzenia.

Więcej poradników emerytalnych Bizblog.pl

Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta

Emeryci po 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny bez konieczności składania wniosku. Jest on przyznawany automatycznie, po osiągnięciu wieku ustawowego. Można jednak zawnioskować o niego wcześniej, o ile występują przesłanki do jego wypłaty. Świadczenie przyznaje się osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, którą stwierdza lekarz orzecznik. Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek na formularzu OL-9. Od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 324,39 zł miesięcznie. Nie jest to duża kwota, ale przy niskiej emeryturze może znacząco podreperować budżet seniora.

Inne dodatki do emerytury

Emerytom przysługują także innego rodzaju dodatki, w tym:

  • dodatek za tajne nauczanie – dla osób, które prowadziły tajne nauczanie w czasie II wojny światowej,
  • dodatek dla poszkodowanego weterana – dla osób posiadających status weterana,
  • dodatek kombatancki i kompensacyjny,
  • świadczenie dla niewidomych ofiar wojny,
  • świadczenie dla osób deportowanych, poddanych represjom,
  • dodatek dla przymusu zatrudnianych osób – w latach 1949-1959,
  • ryczałt energetyczny.

Kwoty dodatków najczęściej nie są wysokie, ale ponownie – przy niskim świadczeniu każda złotówka będzie istotna. Seniorzy mogą także otrzymać 500 zł dodatku, jeśli są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest, aby łączna wysokość pobieranych świadczeń nie przekroczyła 2 419,33 zł brutto. Aby otrzymać jakikolwiek dodatek do emerytury, senior musi spełnić warunki ustawowe, a także złożyć odpowiedni wniosek.

REKLAMA

Kiedy przejść na emeryturę, aby uzyskać wyższe świadczenie?

Pytanie, jak podwyższyć emeryturę, zadają sobie także osoby, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, w związku z czym póki co nie otrzymują świadczenia. Zdają sobie jednak sprawę, że nie będzie ono wysokie. Rozwiązaniem, które pomoże zwiększyć emeryturę, jest odłożenie decyzji o niej w czasie. Już w rok po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie może wzrosnąć o 10-15 proc. Ważne jednak, aby w tym czasie kontynuować zatrudnienia albo prowadzenie działalności gospodarczej, odprowadzając składki. Eksperci wyliczają, że odczekanie 7 lat może nawet podwoić świadczenie. Niemałe znaczenie ma też miesiąc, w którym zdecydujemy się przejść na emeryturę. Ma to związek z waloryzacją roczną oraz kwartalną. W każdym przypadku warto zasięgnąć porady doradcy emerytalnego, który dostępny jest w placówkach ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA