REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Dumping cenowy. Czy permanentne promocje naruszają prawo?

Problem nieuczciwej konkurencji pojawia się w niemal każdej branży i może przybierać różne oblicza. Jednym z nich jest sztuczne zaniżanie cen, którego celem jest pozyskanie większej liczby klientów. Dumping cenowy jest zjawiskiem negatywnym, gdyż prowadzi do nierówności rynkowych. Organy publiczne podejmują więc działania prowadzące do ograniczenia stosowania nieuczciwych praktyk.

26.10.2023
18:37
Dumping cenowy. Czy permanentne promocje naruszają prawo?
REKLAMA

Rodzaje dumpingu cenowego

REKLAMA

Dumping należy rozumieć jako sztuczne zaniżanie cen, w efekcie czego przychód ze sprzedaży towaru nie pokrywa kosztów jego wyprodukowania. Służy on pozyskaniu dużej liczby klientów w krótkim okresie oraz zdobyciu przewagi rynkowej. Firmy stosujące dumping zawyżają ceny po osiągnięciu swoich celów. Dumping cenowy dzieli się na:

  • drapieżny – jego cechą charakterystyczną jest działanie z premedytacją, na niekorzyść innych podmiotów rynkowych,
  • stały – gdy przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych sprzedają towar po niższej cenie, niż na rynku krajowym,
  • sporadyczny – najczęściej ma na celu pozbycie się dużych ilości zapasów, których magazynowanie jest nieopłacalne.

Wyłącznie dumping sporadyczny może być uznany za nieszkodliwy, pod warunkiem że ma miejsce okazjonalnie. Można się z nim spotkać, gdy organizowane są wyprzedaże sezonowe, a niektóre towary sprzedawane są za grosze.

Jakie zagrożenia niesie za sobą dumping cenowy?

Wydaje się, że dumping cenowy nie jest niczym szkodliwym – ostatecznie konsument może w ten sposób taniej nabyć wysokiej jakości towary lub usługi. Niemniej jednak działania dumpingowe są bardzo niebezpieczne w kontekście zachowania zdrowej konkurencji rynkowej. Konsumenci rzeczywiście chętniej nabywają towary i usługi po niższych cenach, co może spowodować, że znaczna część firm wycofa się z rynku.

Tymczasem przedsiębiorstwo stosujące dumping, po osiągnięciu swojego celu, znacząco podniesie ceny. W dłuższej perspektywie czasowej konsumenci nie zyskają, a stracą, gdyż będą płacić więcej, a dodatkowo nie będą mieli możliwości skorzystać z oferty innego sprzedawcy – ci bowiem zostaną wyparci z rynku. Dumping cenowy działa na szkodę firm, które uczciwie pozyskują klientów. Odnotowują one niższe przychody, co może skutkować ograniczeniem produkcji, a tym samym zwolnieniami. Zmiany odczuwalne są więc na rynku pracy. W kontekście importu, dumping cenowy wiąże się z wyparciem z rynku rodzimych produktów, które zastąpione zostaną zagranicznymi.

Działania antydumpingowe

Dumping to problem, z którym boryka się niemal każdy kraj. Dlatego też Unia Europejska wprowadziła przepisy, których celem jest ograniczenie nielegalnego zaniżania cen. Wprowadza się również cła antydumpingowe, tak aby wyrównać różnice występujące w cenach. Państwo ma też prawo wprowadzić ograniczenia ilościowe odnośnie sprzedaży konkretnego towaru w danym okresie. W przypadku podejrzenia stosowania działań dumpingowych, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci mają prawo zgłosić firmę do UOKiK.

Więcej wiadomości na temat cen przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak zabezpieczyć się przed dumpingiem?

REKLAMA

Przedsiębiorcy nie mają większego wpływu na to, jakie ceny zaproponują klientom konkurencyjne firmy. Niemniej jednak powinni na bieżąco monitorować sytuację rynkową, przyglądając się zwłaszcza polityce cenowej prowadzonej przez konkurencję. Jeśli zachodzi podejrzenie, że dana firma stosuje dumping cenowy, można dokonać zgłoszenia do UOKiK lub bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

W drugim przypadku konieczne jest przedstawienie dowodów obciążających przedsiębiorstwo. Komisja sprawdza zasadność wniosku, a pozytywne jego rozpatrzenie wiąże się ze wszczęciem postępowania antydumpingowego. Warto jednocześnie przyjrzeć się działaniom realizowanym przez własną firmę, tak aby nie zostać posądzonym o dumping. Dotyczy to zwłaszcza zaniżania cen w momencie, gdy na rynku pojawia się konkurencyjne przedsiębiorstwo. Należy mieć na uwadze, że walka o klienta nie sprowadza się wyłącznie do oferowania niższych cen, co w dłuższej perspektywie może dodatkowo obniżyć przychody i rentowność.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA