REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

1400 zł z ZUS-u. Jak wystąpić o świadczenie dla osób, które straciły pracę przez COVID-19?

Osoby, które po 15 marca 2020 roku z powodu epidemii koronawirusa straciły pracę lub ich umowa wygasła, mają prawo do 1400 zł specjalnego świadczenia solidarnościowego. Ten szczególny rodzaj zasiłku dla bezrobotnych będzie wypłacany przez trzy miesiące. Wnioski są przyjmowane tylko elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

21.06.2020
11:21
Dodatek solidarnościowy instrukcja. Jak wystąpić do ZUS-u o specjalną pomoc dla koronabezrobotnych?
REKLAMA

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.

REKLAMA
undefined

Jak złożyć wniosek o to świadczenie? Na pewno nie ma sensu iść do placówki ZUS-u lub szykować koperty do wysłania podania pocztą. Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS.

Po zalogowaniu się do swojego konta na PUE ZUS przechodzimy zakładki Ubezpieczony (u góry), a potem w lewym dolnym roku klikamy baner Dokumenty i Wiadomości. Po przejściu na nową podstronę klikamy Dokumenty robocze, po czym klikamy przycisk Utwórz nowy (na dole). Teraz z listy dostępnych wniosków wybieramy Wniosek EDS i przystępujemy do jego wypełnienia.

Na pierwszej stronie podajemy swoje dane i wpisujemy numer rachunku bankowego, a kluczowe informacje są na drugiej stronie wniosku. Tutaj składamy oświadczenie dotyczące okoliczności utraty pracy i kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Na koniec dokument podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (czyli e-dowodem) lub swoim profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na nasz rachunek bankowy, który podaliśmy we wniosku.

Na dodatek solidarnościowy nie mają szans osoby, które nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Pieniędzy nie zobaczą też pracownicy, którzy zostali zwolnieni 15 marca lub wcześniej.

Świadczenia nie dostaną też te osoby, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium. Podobnie w przypadku, gdy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Jesteś bezrobotny i dostajesz już zasiłek? Nic nie szkodzi, tobie także przysługuje dodatek solidarnościowy. Oba świadczenia nie będą jednak wypłacane równolegle – na czas wypłacania dodatku solidarnościowego zasiłek dla bezrobotnych zostanie zawieszony.

Osobom, które mają na głowie komornika, z pewnością przyda się informacja, ze świadczenie jest ustawowo wolne od potrąceń i egzekucji, czyli nie może być zajęte na poczet długów.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA