REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Już nie dostaniesz 12 tys. zł na dziecko. Rząd po cichu kasuje program

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tak zwane babciowe, czyli dopłatę do powrotu kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Program „Aktywny rodzic” miał być wzbogaceniem istniejącego systemu zachęt pronatalistycznych i prozatrudnieniowych, ale okazuje się, że wejście babciowego oznacza, że skasowany zostanie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli program, który przewiduje wypłatę do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.

12.04.2024
17:46
Już nie dostaniesz 12 tys. zł na dziecko. Rząd po cichu kasuje program
REKLAMA

O przyjęciu przez rząd projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka Aktywny rodzic uroczyście poinformowała we wtorek Agnieszka Dziemianowicz-Bąk kierująca Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Choć do wejścia przepisów w życie potrzebny jest jeszcze cały proces legislacyjny w parlamencie i podpis prezydenta, to raczej będą to tylko formalności.

REKLAMA

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy skasowany

Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jeden szczegół. Jak właśnie zauważył ekonomista Rafał Mundry, który wczytał się w tekst projektu ustawy o Aktywnym rodzicu, wejście nowego świadczenia będzie oznaczało skasowanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, choć zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oba świadczenia miały funkcjonować równolegle.

Człowiek sobie czyta ustawę o babciowym, a tu taka perełka. Babciowe miało być razem z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. A jednak w ustawie o babciowym Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest skasowany – napisał w mediach społecznościowych Rafał Mundry.

Skąd pewność, że babciowe miało funkcjonować równolegle z RKO? Wystarczy wejść na stronę Koalicji Obywatelskiej, by przeczytać zapowiedzi wprowadzenia babciowego, które ma ułatwiać podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, umożliwiając zarówno wychowanie dziecka, jak i pracę zawodową z następującą deklaracją: „Jedocześnie utrzymujemy rodzinny kapitał opiekuńczy” (sic!).

500 zł lub 1000 zł miesięcznie na dziecko

Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? To wprowadzony 1 stycznia 2022 r. program, który przewiduje wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie to przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie. Rodzice samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Łącznie można dostać więc 12 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę, że RKO został wprowadzony przez poprzedni rząd jako „dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową”. Co istotne, podobnie jak w przypadku 800+, świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny, czyli nie jest to typowy program socjalny, którego celem zwykle jest pomoc najuboższym. Kolejnym podobieństwem do 800+ jest to, że przyjmowaniem wniosków o RKO oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o świadczeniach socjalnych przeczytacie w tych tekstach:

Jak na tym tle wygląda babciowe, które zastąpi RKO? Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” przewiduje wprowadzenie trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka:

  • aktywni rodzice w pracy,
  • aktywnie w żłobku,
  • aktywnie w domu. 

Babciowe, czyli 1500 zł miesięcznie

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez dwa lata. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć te pieniądze na co tylko zechcą, nie będą z tego w żaden sposób rozliczani.

REKLAMA

Z kolei zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wprowadzone zostanie świadczenie Aktywnie w żłobku. Świadczenie to wynosić będzie maksymalnie 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie Aktywnie w domu będzie z kolei stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Będzie przysługiwało na podobnych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, ale będzie jedna istotna różnica. Będzie dostępne wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące i nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA