REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Prawo /
  4. Pieniądze

Jak zapewnić sobie sobie błyskawiczną wypłatę 500+?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, wystarczyły raptem trzy tygodnie lipca, by Polacy złożyli online prawie 2,5 mln wniosków o 500+. Część uprawnionych już dostała świadczenia. W sumie wypłacono 3 mln zł. Za chwilę do okienek urzędowych ruszą ci, którzy o comiesięczną dopłatę od rządu wolą starać się tradycyjnymi metodami.

29.07.2019
14:48
500+ online i tradycyjnie wnioski
REKLAMA

Roku temu, kiedy program 500+ funkcjonował bez rozszerzenia na pierwsze dziecko, wniosków złożonych drogą elektroniczną było raptem 260 tys., co stanowiło tylko 10,5 proc. uprawnionych. 

REKLAMA

Resort podaje, że część świadczeń już zrealizowano. Osobom, które złożyły wnioski, wypłacono ok. 3 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ci, którzy zdecydują się na to (online lub tradycyjnie, to nie ma znaczenia) do końca sierpnia na wypłatę mogą liczyć najpóźniej do 31 października (z wyrównaniem od lipca). Jeżeli dokumenty złożyły we wrześniu dopiero wypłata będzie do 30 listopada, a jak w październiku - to do 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z danymi resortu z 24 lipca najwięcej wniosków online złożono w woj. mazowieckim (388,7 tys.), śląskim (323 tys.) i wielkopolskim (235,4 tys.). Z kolei na drogę elektroniczną najrzadziej decydowali się mieszkańcy woj. opolskiego (54,4 tys.), świętokrzyskiego (56,4 tys.) i podlaskiego (59,8 tys.).

Od 1 sierpnia wniosek złożysz wniosek na poczcie lub w urzędzie.

Od 1 sierpnia wniosek w ramach rozszerzonego o pierwsze dziecko programu 500+ można składać tradycyjnie: na poczcie lub w urzędzie. Szefowa resortu nie obawia się żadnych kłopotów. Tak jak nie ma zmartwienia ze środkami na wypłatę tych świadczeń. Są zabezpieczone z budżecie państwa. Trzeba tylko całą operację
przyjmowania wniosków wzorowo przeprowadzić.

W szczególności proszę zwrócić uwagę, aby proces przyjmowania wniosków oraz przyznawania świadczeń wychowawczych przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane były na bieżąco już od lipca br. - apeluje minister Bożena Borys-Szopa.

Rzecz jasna umożliwienie składania wniosków na 500+ metodą tradycyjną nie zamyka drogi elektronicznej. Przypominamy, co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, żeby o wypłatę świadczeń starać się online.

500+ online: kto może złożyć wniosek?

Każdy rodzic i każdy opiekun prawny. Kryterium dochodowe nie ma żadnego znaczenia. Program po rozszerzeniu dotyczy także dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz w domach pomocy społecznej.

W przypadku rozwodu prawo złożenia wniosku (też online) należy do rodzica z przyznanymi prawami rodzicielskimi. Jeżeli żaden z rodziców nie ma ustalonej opieki pieniądze otrzyma ten, który pierwszy złoży wniosek. Opieka naprzemienna z kolei oznacza podział świadczenia na oboje rodziców. 

Jeżeli jeden z rodziców zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona będzie ciągłość świadczenia wychowawczego. Czyli rodzic, który został z dzieckiem nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Musi jednak złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

500+ online: trzy drogi do wyboru.

Wniosek online na świadczenie na pierwsze dziecko w ramach Programu 500+ możemy złożyć na trzy sposoby:

Warto przy okazji pamiętać, że chcąc najbezpieczniej wypełnić wniosek online trzeba mieć założony wcześniej profil zaufany lub posiadać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Które banki umożliwiają złożenie wniosków o 500+ online? Oto lista:

500+ online: co trzeba wypełnić?

Pierwszą czynnością jest wybór urzędu gminy, czyli podmiotu, do którego kierujemy wniosek online. Potem to samo z nadawcą, czyli wnioskującym o świadczenie na pierwsze dziecko. Standardowo: data urodzenia, PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo oraz stan cywilny. 

Potem jeszcze dane kontaktowe: adres, nieobowiązkowo numer telefonu oraz mail, na który wysłana będzie informacja zwrotna o przydzieleniu świadczenia. Tu ważna uwaga: nie odebranie takiego maila nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Na koniec dane z aktu urodzenia dziecka: data, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo i stan cywilny. Jeżeli dziecko nie ma przyznanego numeru PESEL - niezbędna będzie seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku, kiedy rodzice mają więcej niż jedno dziecko - składają jeden wniosek z danymi ich wszystkich. Tak wypełniony dokument daje im prawo do świadczenia na pierwsze i każde kolejne dziecko.

REKLAMA

Kiedy kolejne wnioski?

Na podstawie złożonego po 1 lipca wniosku świadczenie będzie wypłacane do 31 maja 2021 r. I następny wniosek trzeba będzie złożyć na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. - od lutego 2021 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA