REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

2760 zł ekstra do emerytury. Sprawdź, czy należy ci się taki dodatek

Emerytom przysługują różnego rodzaju dodatki, które wspomagają ich domowy budżet. Jednym z nich jest dodatek ratowniczy, do którego uprawnieni są tylko niektórzy świadczeniobiorcy. Warto wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach jest wypłacany, gdyż jego kwota wynosi aż 2 760 zł rocznie.

20.11.2023
22:13
jaką dostanę emeryturę
REKLAMA

Świadczenie ratownicze – komu przysługuje?

REKLAMA

O świadczenie ratownicze mogą ubiegać się osoby, które wykonywały pracę w:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Warunkiem niezbędnym jest nabycie prawa do emerytury, gdyż świadczenie to wypłacane jest jako dodatek do niej. Ustawodawca przewiduje możliwość przyznania go osobom, które w powyższych jednostkach przepracowały co najmniej 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Fakt ten muszą potwierdzić przynajmniej 3 osoby, w tym jedna pełniąca funkcje publiczne. Oświadczenia muszą mieć formę pisemną. Zgodnie z przepisami, ubiegający się o świadczenie nie ma obowiązku wykazywać ciągłości wysługi lat – ważne, aby w sumie przepracował w wymienionych wyżej jednostkach 20 lub 25 lat.

Więcej poradników o emeryturach

Jak uzyskać świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze nie jest przyznawane z urzędu, zatem aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek. Stwierdza się w nim fakt wykonywania przez określony przez ustawodawcę czas w wymienionych wyżej jednostkach. Do wniosku trzeba dołączyć pisemne oświadczenia świadków. Co istotne, świadek pełniący funkcje publiczne, w momencie składania wniosku może być emerytem – ważne, aby w przeszłości był zatrudniony na przykład w administracji samorządowej. Wniosek o świadczenie ratownicze składa się nie w ZUS, a do powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej jednak wójt, burmistrz lub prezydent zapoznaje się z oświadczeniami świadków oraz potwierdza ich autentyczność. Jeśli natomiast komendant PSP nie zatwierdzeni wniosku, emeryt ma prawo wnieść zażalenie. Organem, który wypłaca środki, nie jest ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Ile wynosi świadczenie i kiedy jest wypłacane?

Wysokość świadczenia ratowniczego to 230 zł miesięcznie. Choć kwota wydaje się niewielka, w sumie emeryt może uzyskać 2 760 zł rocznie, i to bez żadnego wysiłku. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, razem z emeryturą. Warto złożyć wniosek jak najszybciej, gdyż świadczenie nie przysługuje wstecz.

Co jeszcze warto wiedzieć o świadczeniu ratowniczym?

Świadczenie ratownicze przysługuje dożywotnio – aby je pobierać, wystarczy złożyć wniosek wyłącznie raz. Uprawnione są do niego nie tylko osoby mieszkające w kraju, lecz również za granicą. Muszą one spełnić te same warunki, co emeryci pozostającymi na terytorium RP. Kwota przyznanego świadczenia będzie taka sama, jednak zmieni się sposób je wypłaty. Uprawniony otrzyma pieniądze po zakończeniu każdego kwartału. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż samo udowodnienie pełnienia istotnych funkcji w OSP i podobnych jednostkach generuje pewne trudności. Wymaga się bowiem, aby świadczeniobiorca był nie tylko ich członkiem, lecz również brał czynny udział w akcjach ratunkowych. Z tego też powodu konieczne jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego w skład którego wchodzą:

REKLAMA
  • książeczki z wyjazdów na akcje,
  • protokoły z zebrań sprawozdawczych,
  • potwierdzenia udziału w szkoleniach,
  • karty meldunkowe.

Wójt ma prawo żądać przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, lecz jednocześnie ma obowiązek zweryfikować je w ciągu 30 dni od otrzymania przez strażaka oświadczenia. Termin ten ulega wydłużeniu o kolejne 30 dni, jeśli wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA