REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Praca w Lasach Państwowych jak wygrana w Lotto. Służbowy dom, auto, laptop, komórka i sprzęt foto. Średnio 8000 zł miesięcznie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie wynagrodzenie pracowników Lasów Państwowych wyniosło w 2018 roku nieco ponad 8 tys. brutto. O takich pieniądzach pomarzyć lekarze (średnia 6 tys. zł brutto), o nauczycielach nie wspominając.

10.12.2019
8:31
ile zarabia leśniczy
REKLAMA

Fot. Panek/Wikipedia.org/CC BY 3.0

REKLAMA

W Lasach Państwowych pracowało w ubiegłym roku 26 414 osób, o 225 więcej niż w 2017 r. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło dokładnie 8021 zł brutto i było wyższe o 317 zł niż rok wcześniej (7704 zł brutto) – wynika z publikacji GUS.

Z zestawienia wynika, że najlepiej zarabiają pracownicy siedemnastu dyrekcji regionalnych – 10288 zł brutto. Uwaga! Na stanowiskach robotniczych średnie uposażenie wynosiło tam 7610 zł brutto.

 class="wp-image-1034569"
Dyrekcje regionalne Lasów Państwowych (źródło: „Lasy Państwowe w liczbach 2018”)

W strukturze Lasów Państwowych dyrekcje regionalne to drugi, pośredni szczebel organizacyjny. Podlegają one bezpośrednio pod Dyrekcję Generalną. Pod sobą mają 430 nadleśnictw, które funkcjonują jako podstawowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

Zatrudnieni w nadleśnictwach zarabiają średnio 7934 zł brutto, robotnicy – 5761 zł brutto. Na pozostałych stanowiskach zarobki wynoszą 8110 zł. W składnicach dostają średnio 6233 zł (robotnicy – 5295 zł, pozostali – 6996).

 class="wp-image-1034581"
Źródło: „Lasy Państwowe w liczbach 2018”.

W strukturze Lasów Państwowych wyodrębniono 15 jednostek o zasięgu regionalnym, podlegających Dyrekcjom Regionalnym. Są to składnice, gospodarstwa rybackie, zakłady transportu i spedycji, zakłady usługowo-produkcyjne, ośrodki transportu leśnego, zakłady usług leśnych, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy.

Osiem jednostek organizacyjnych ma zasięg krajowy i podlega bezpośrednio pod Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych:

  • Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu,
  • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,
  • Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie,
  • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie,
  • Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie,
  • Zakład Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie,
  • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
  • Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu.
 class="wp-image-1034599"

Zarobki w Lasach Państwowych. Nie tylko pensja i dodatki

Z zestawienia GUS wynika, że najniższe pensje są w ośrodkach transportu leśnego – 5439 zł brutto. Najlepszymi warunkami mogą się za to pochwalić funkcjonariusze Służby Leśnej, gdzie średnie pensje wahają się od 8695 zł brutto w nadleśnictwach do aż 15 765 zł brutto miesięcznie w jednostkach zakwalifikowanych jako „inne zakłady”.

Służba Leśna to pracownicy Lasów Państwowych, odpowiedzialni za zarządzanie lasami, prowadzenie gospodarki leśnej, ochronę lasów oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Do Służby Leśnej zaliczana jest Straż Leśna, czyli formacja mundurowa o uprawnieniach policyjnych.

Na wynagrodzenie pracownika Lasów Państwowych składają się nie tylko pensja, ale też liczne dodatki. Otrzymują oni nagrody, deputat opałowy, „rozjazdówkę”, czyli zwrot kosztów paliwa. Leśniczy i nadleśniczy mają prawo do mieszkania służbowego, nie płacą wtedy za wynajem, tylko za media (prąd, wodę, ścieki, ogrzewanie, internet) – wylicza dziennik.pl.

To nie koniec. Z danych serwisu Wynagrodzenia.pl wynika, że leśnicy otrzymują masę służbowej elektroniki: GPS-y, smartfony, laptopy, a nawet aparaty fotograficzne (76 proc. badanych).

Prywatyzacja Lasów Państwowych? Mission failed

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” nie posiada osobowości prawnej, prowadzi gospodarkę leśną na terenie Polski na powierzchni 7,6 mln ha.

Wygospodarowane środki przeznacza przede wszystkim na własne potrzeby. W 2018 roku przychody Lasów Państwowych wyniosły 9,8 mld zł, a zysk 555 mln zł. Rok wcześniej Lasy Państwowe wypracowały 8,6 mld zł przychodów i 435 mln zł zysku. Wzrost wyników finansowych wynikał z większej sprzedaży oraz wyższej ceny drewna.

Do budżetu centralnego i samorządów w ramach CIT-u, VAT-u, podatków lokalnych, leśnego i od sprzedaży drewna odprowadza średnio co roku 2,5 mld zł.

Podejmowane przez polityków próby reorganizacji Lasów Państwowych, przeprowadzenia zmian własnościowych i ustanowienia dywidendy wpłacanej bezpośrednio do budżetu państwa wywołały ogromne kontrowersje i w końcu spełzły na niczym.

REKLAMA

Najnowsze w Bizblog.pl

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA