REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Pracodawcy zdołowani, pod nóż idzie 30 tys. etatów miesięcznie. Czy polski rynek pracy to wytrzyma?

Bądźcie spokojni, wytrzyma. Nastroje wśród pracodawców wciąż panują fatalne, perspektywy gospodarcze mamy nie lepsze, a mimo to skokowego wzrostu bezrobocia nie powinniśmy się obawiać – wynika z badań BIEC. Paradoksalnie chroni nas kiepska demografia i starzejące się społeczeństwo. Z rynku pracy odchodzi więcej osób, a mniej tam trafia.

30.12.2022
12:46
Pracodawcy zdołowani, pod nóż idzie 30 tys. etatów miesięcznie. Czy polski rynek pracy to wytrzyma?
REKLAMA

Wzrost bezrobocia nam na razie nie grozi. Opracowany przez Biuro Inwestycji i Cykli ekonomicznych Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który prognozuje zmiany w sytuacji zatrudnionych, w grudniu znów zmniejszył wartość.

REKLAMA

Grudniowy spadek był istotnie większy niż w listopadzie. Może to sygnalizować, że przynajmniej na razie, pomimo osłabienia aktywności gospodarczej, stopa bezrobocia rejestrowanego nie wzrośnie – zauważa BIEC.

 class="wp-image-2001172"
Źródło: BIEC

Jak czytamy w komunikacie, stabilności na rynku pracy sprzyja demografia.

W ostatnich latach z rynku pracy więcej osób odchodzi, niż na niego wkracza, a braki pracowników wykwalifikowanych sprzyjają polityce ich chomikowania nawet w warunkach niższej aktywności przedsiębiorstw.

Tuż przed świętami GUS opublikował dane o bezrobociu i sytuacji na rynku pracy. W końcu listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 800,2 tys. bezrobotnych – o 0,5 proc. (4,2 tys.) więcej niż w październiku, ale 11 proc. (98,6 tys.) mniej niż w listopadzie 2021 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego od września utrzymuje się na poziomie 5,1 proc. Rok do roku spadła o 0,7 p.proc.

 class="wp-image-2001271"
Źródło: GUS

W listopadzie br. wzrost w skali roku przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw był zbliżony do obserwowanego w poprzednich miesiącach. W urzędach pracy zarejestrowano więcej nowych bezrobotnych niż przed rokiem, natomiast liczba skreśleń z rejestrów była niższa niż w listopadzie ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie notowanym od września br. i była niższa niż rok wcześniej – podał GUS.

Pracodawcy co miesiąc zwalniają ok. 30 tys. Polaków

W grudniu wszystkie składowe wskaźnika zapowiadają spadek bezrobocia. Poprawy sytuacji na rynku pracy ekonomiści upatrują w zwiększeniu szans na zatrudnienie bezrobotnych, ponieważ liczba wyrejestrowywanych z pośredniaków rośnie, a nowych osób bez pracy nie przebywa zbyt wielu.

Pomimo comiesięcznych wahań liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne od wiosny obserwujemy systematyczny ich spadek (o około 12 proc. w stosunku do marca 2022) – wskazuje BIEC.

Liczba zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ustabilizowała się na poziomie około 30 tys. etatów miesięcznie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dużo, ale sytuacja jest lepsza niż przed rokiem. Wówczas likwidowano więcej miejsc pracy – o 8-9 tys. miesięcznie.

Biuro zauważa jednak, że przedsiębiorcy ograniczyli tworzenie nowych miejsc pracy, co już widać w statystykach pośredniaków.

Od kwietnia br. do rejonowych urzędów pracy napływa coraz mniej ofert zatrudnienia. Ich podaż w ciągu ostatniego roku skurczyła się o około 30 proc. – odnotowuje BIEC.

Widać to również w danych Barometru Ofert Pracy, który monitoruje ogłoszenia publikowane w internecie, oraz w spadku wyrejestrowanych ze spisów bezrobotnych z powodu zatrudnienia.

Spadek ten nie jest jednak gwałtowny (około 8 proc. w skali roku), biorąc pod uwagę strukturę zarejestrowanych osób bezrobotnych

– komentuje BIEC.

Chodzi o to, że aż jedna trzecia zarejestrowanych w pośredniakach nie ma żadnych kwalifikacji, a blisko 42 proc. bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok (co oznacza, że że utraciła znaczną cześć posiadanych wcześniej umiejętności).

Koniunktura na rynku pracy. Delikatny powiew optymizmu

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że w ostatnich latach z rynku pracy odchodzi o około 150 tysięcy osób więcej, niż na niego wchodzi, w najbliższym czasie liczba bezrobotnych a w szczególności stopa bezrobocia nie powinny istotnie wzrosnąć – wyrokuje BIEC.

REKLAMA

Jak podkreśla, podobne wnioski płyną z badań Głównego Urzędu Statystycznego. Badania nastrojów wśród menedżerów w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz prognozy wielkości zatrudnienia wciąż należy interpretować jako złe, ale:

W ostatnim miesiącu uległy one nieznacznej poprawie

– odnotowuje BIEC.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA