REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo
  3. Pieniądze

Ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. Tysiące klientów odzyskają pieniądze

Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z środowym wyrokiem kredytodawcy muszą rozliczyć się z: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Prezes UOKiK wraz z Rzecznikiem Finansowym już w 2015 r. postulowali takie rozwiązanie.

11.09.2019
18:13
rpp stopy procentowe
REKLAMA

Fot: Narodowy Bank Polski/Flickr.com/CC BY-ND 2.0

REKLAMA

– Z doświadczenia UOKiK wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie. To naruszenie prawa. Cieszę się, że Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził dotychczasowe stanowisko urzędu – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej, instytucja, która go udzielała, powinna obniżyć wszystkie koszty, w tym opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia, i zwrócić je konsumentowi.

Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. musi obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

UOKiK ostrzega banki

– Apeluję do kredytodawców, żeby respektowali wyrok TSUE. Dla instytucji finansowych, banków stanowi on jasną informację, jak interpretować ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, aby unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody z klientami. W ten sposób można uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu – zaznacza Marek Niechciał.

Urząd sprawdza, w jaki sposób instytucje finansowe rozliczają się z konsumentami, którzy wcześniej spłacili kredyt konsumencki. Prezes UOKiK postawił zarzuty 21 firmom z sektora pozabankowego, które nie rozliczają się z klientami. Ponadto toczy się osiem postępowań wyjaśniających, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco.

Bank nie zwrócił ci kosztów? Złóż reklamację!

UOKiK wraz z Rzecznikiem Finansowym już w 2015 r. przedstawili wspólne stanowisko dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu.

REKLAMA

Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Po odrzuceniu reklamacji pomocą służy Rzecznik Finansowy. Konsument może również dochodzić swoich praw w sądzie.

Wydany w środę wyrok TSUE rozstrzygnął wątpliwości przedstawione we wniosku prejudycjalnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód. UOKiK wyjaśnia, że orzeczenie wskazuje sądom krajowym, jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA