REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Kryzys? Jaki kryzys! Na rynku pracy trwa fiesta

Inflacja szaleje, nastroje w firmach są słabe, ale średnia krajowa w sierpniu 2022 r. w ciągu roku poszła w górę o 12,7 proc., zatrudnienie w tym czasie wzrosło o 2,4 proc. do 6502,6 tys. Kryzys na razie nie ima się rynku pracy.

20.09.2022
11:10
Kryzys? Jaki kryzys! Na rynku pracy trwa fiesta
REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto) – podał GUS we wtorek.

REKLAMA

Przed rokiem w sierpniu 2021 r. przeciętna płaca w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosła o 9,5 proc. W stosunku do lipca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu zmniejszyło się o 2,9 proc. Rok temu płace zanotowały mniejszy spadek w stosunku do lipca, wynoszący zaledwie 0,1 proc.

Źródło: GUS

Zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) – wylicza GUS.

Górnicy zarobili o jedną trzecią mniej niż w lipcu

Zmniejszenie wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007. Największy spadek dotknął „Górnictwo i wydobywanie”, gdzie średnie zarobki zjechały w ciągu miesiąca o 33,6 proc. do 9944,69 zł z 14975,43 zł.

undefined

W sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” płace spadły o 30,8 proc. do 8241,87 zł z 11910,56 zł, a w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię” o 17,1 proc. do 9138,90 zł z 11020,26 zł.

Narastająco od stycznia do sierpnia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 4,3 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 22,5 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,1 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym czasie odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” (m.in. IT, media) – 11197,51 zł (wzrost 12 proc. rok do roku), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” – 4661,85 zł (wzrost o 13,7 proc. rok do roku).

Praca jest, firmy wciąż zatrudniają

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. wzrosło o 2,4 proc. do 6502,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc.

Źródło: GUS

Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, a także zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich – wskazał GUS.

Porównując sierpień 2022 r. z sierpniem 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc. W sierpniu 2021 r. wzrost wyniósł 0,9 proc.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost – podał GUS.

REKLAMA

Jak zwrócono uwagę w komunikacie, w 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, ale do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r.

Od rozpoczęcia 2022 roku widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem maja i sierpnia 2022 r. kiedy to odnotowano jego niewielki spadek. W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 5,6 tys. etatów – czytamy w komunikacie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA