REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Pieniądze
 4. Poradniki
 5. Prawo - poradniki /

Tak windykator zmusi cię do zapłacenia

Windykatorzy to osoby ściśle współpracujące z wierzycielami, których podstawowym zadaniem jest odzyskanie należności. Ich praca owiana jest licznymi stereotypami, jednak windykator, wykonując obowiązki zawodowe, zobowiązany jest dochodzić wierzytelności zgodnie z przepisami prawa.

09.12.2023
4:02
Tak windykator zmusi cię do zapłacenia
REKLAMA

Kim jest windykator?

REKLAMA

Windykator najczęściej zatrudniony jest w banku lub specjalistycznej kancelarii windykacyjnej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Jego głównym zadaniem jest dochodzenie należności na rzecz wierzyciela. Swoje zadania wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy, starając się odzyskać dług na drodze pozasądowej.

Metody pracy windykatora

Wokół zawodu windykatora przez lata narosło wiele krzywdzących mitów. Jeden z nich dotyczy zastraszania dłużników oraz odbierania składników majątku siłą. Tymczasem tego rodzaju działania nie mają nic wspólnego z windykacją. Opiera się ona na metodach dopuszczalnych przez prawo, choć oczywiście zmierza ku odzyskaniu należności na rzecz wierzyciela. Windykatorzy mogą więc:

 • wysyłać listy lub maile z przypomnieniem o konieczności uregulowania długu,
 • odwiedzać dłużnika w siedzibie jego firmy lub w miejscu zamieszkania celem odbycia rozmowy dotyczące długu,
 • przygotowywać dogodne dla wierzyciela i dłużnika plany spłaty długu,
 • pośredniczyć w rozmowach negocjacyjnych pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Najczęściej windykacja rozpoczyna się od przygotowania i przekazania dłużnikowi pisma przypominającego o konieczności spłaty zobowiązania. Windykatorzy mają prawo umieścić w nim adnotację o tym, że w przypadku braku płatności sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Nie jest to zastraszanie dłużnika, a działanie w pełni zgodne z prawem – przepisy umożliwiają bowiem dochodzenie należności na drodze sądowej, jeśli windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Więcej o długach przeczytasz na Bibzlog.pl:

Kto może zostać windykatorem?

Windykator nie jest zawodem regulowanym, zatem może go wykonywać każdy. Niemniej jednak najczęściej pracę na tym stanowisku podejmują osoby, które:

 • posiadają przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie prawa,
 • potrafią konstruować pisma o charakterze urzędowym,
 • są odporne psychicznie,
 • nie zniechęcają się niepowodzeniami,
 • znają podstawowe metody windykacji długów.

Czasami konieczne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B, zwłaszcza jeśli przeprowadza się windykację terenową.

Windykator a komornik

Osoba windykatora często mylona jest z komornikiem. Tymczasem zakres obowiązków oraz kompetencje tych dwóch specjalistów są zupełnie inne. Windykator prowadzi działania na drodze pozasądowej. Ponadto każdy może zgłosić się do niego po pomoc, i to w dowolnym momencie.

Komornik natomiast zajmuje się prowadzeniem egzekucji na podstawie wyroku sądowego. Nie ma więc możliwości, aby udać się do niego celem odzyskania pieniędzy, pomijając drogę sądową. Komornicy nie prowadzą działań windykacyjnych, a jedynie zajmują się odzyskiwaniem należności poprzez zajęcie konta bankowego czy licytację majątku dłużnika. Windykatorzy nie mają takich uprawnień.

Czy warto korzystać z pomocy windykatora, chcąc odzyskać dług?

REKLAMA

Czynności windykacyjne tak naprawdę może przeprowadzić każdy – często w firmach odzyskiwaniem długu zajmują się księgowi lub prawnicy. Niemniej jednak windykator to osoba, z której pomocy warto skorzystać, jeśli nie chcemy wchodzić na drogę sądową. Zna ona podstawowe metody windykacji i potrafi wykorzystać je w praktyce. Jeśli zdecydujemy się wejść na drogę sądową, będziemy zobowiązani wykazać, że podjęliśmy działania polubowne, mające na celu odzyskanie należności.

Współpraca z windykatorem często pozwala uniknąć długiej i żmudnej procedury sądowej. Jednocześnie warto pamiętać, że powierzenie odzyskania długu windykatorowi nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Oznacza to, że jeśli dla danej sprawy okres przedawnienia wynosi trzy lata, to po trzech latach nieudanych prób windykacji nie będzie możliwości odzyskania pieniędzy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA