REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

W NBP szykują się do obniżenia stóp procentowych. Opublikowali właśnie ważne dane

Inflacja bazowa obniżyła się w lipcu o 50 pb. z 11,1 do 10,6 proc., osiągając najniższy poziom od jedenastu miesięcy. Ekonomiści spodziewają się, że we wrześniu wskaźnik wyliczany przez NBP spadnie poniżej 10 proc. i w związku z tym Rada Polityki Pieniężnej najpóźniej w październiku zdecyduje się na wyczekiwaną od miesięcy obniżkę stóp procentowych.

16.08.2023
16:52
adam glapinski
REKLAMA

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,6 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 10,8 proc. r/r – podał w środę NBP.

REKLAMA

Pozostałe trzy wskaźniki wyliczane co miesiąc przez bank centralny kształtowały się następująco:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 9,6 proc., wobec 10,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,7 proc., wobec 14,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12,0 proc., wobec 12,8 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa zwalnia

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, zauważa, że w lipcu o spadku inflacji zdecydowały niższe ceny żywności, a także zachowanie inflacji bazowej.

Ceny w mniej zmiennych kategoriach znajdujących się pod silniejszym wpływem popytu wyraźnie wytraciły rozpęd. Oznacza to, że w minionych miesiącach wzrost cen nie tylko spowolnił, ale jednocześnie poprawiła się jego struktura – tłumaczy Sawicki.

Jeszcze na początku roku wskaźnik wyliczany przez NBP rósł w ujęciu miesięcznym o ponad 1 p.proc.

W lipcu, w porównaniu z czerwcem, podniosły się o 0,2 proc., czyli najsłabiej od połowy 2021 r., a kluczowy, szczególnie uporczywy na całym świecie, wzrost cen usług wyhamował do 11,3 proc. r/r – zauważa analityk Cinkciarz.pl.

Obniżka stóp najpóźniej w październiku?

Zdaniem Bartosza Sawickiego dane o inflacji bazowej w lipcu wpisują się w scenariusz, w którym RPP najpóźniej w październiku rozpocznie obniżki stóp procentowych, a w przyszłym roku obniży koszt pieniądza do około 5 proc.

Choć w ostatnim czasie ceny bazowe przyczyniały się do wygasania wzrostu cen, to wychodzenie konsumpcji z zapaści, w której znalazła się w pierwszym półroczu, będzie oddziaływać w kierunku bardziej uporczywej inflacji. Może też ograniczać skalę zbliżającego się wielkimi krokami luzowania polityki pieniężnej – zaznacza.

Co to jest inflacja bazowa?

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. CPI (podawany przez GUS – przyp. red.) pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka – wyjaśnia bank centralny.

Jak dodaje, pozwala to lepiej określać źródła inflacji, trafniej prognozować jej przyszłe tendencje, a także określać, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana przez krótkotrwałe zmiany cen.

REKLAMA

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ – wskazuje NBP.

Jako przykład podaje ceny energii, w tym paliw, które nie są ustalane na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych. Z kolei ceny żywności w dużej mierze zależą od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA