REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Stopa bezrobocia znowu spadła. Wielkopolska nie ma sobie równych w naszym kraju

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2021 r. wyniosła 5,6 proc. – podał w poniedziałek GUS. Odczyt był niższy niż w miesiąc wcześniej o 0,2 p.p. oraz o 0,5 p.p. proc. od odnotowanej we wrześniu 2020 r.

25.10.2021
12:08
stopa bezrobocia
REKLAMA

Stopa bezrobocia we wrześniu spadła po raz siódmy z rzędu. Ostatni raz miesiąc do miesiąca wzrosła w lutym do 6,5 proc., osiągając najwyższy poziom od kilku lat. Obecnie znajduje się 0,2 p.p. powyżej poziomu z marca 2020 r., a w porównaniu do lutego i stycznia 2020 r. o 0,1 p.p.

REKLAMA

W końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. bezrobotnych, o 26,1 tys. mniej niż przed miesiącem (-2,7 proc.) oraz o o 89,1 tys. niż przed rokiem (-8,7 proc.).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokrywają się ze wstępnymi szacunkami stopy bezrobocia rejestrowanego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowanymi 6 października.

We wrześniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,1 tys. i była o 19,7 proc. wyższa niż przed miesiącem i 13,1 proc. niższa niż przed rokiem.

W rozbiciu na województwa najniższą stopę bezrobocia po raz kolejny może się pochwalić wielkopolskie – 3,3 proc., a najwyższą 8,7 proc. w warmińsko- -mazurskim.

 class="wp-image-1580938"

Bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich regionach zarówno w ujęciu miesięcznym, jak rocznym. W porównaniu z sierpniem do największego spadku doszło w lubuskim oraz świętokrzyskim – o 0,3 p.p., rok do roku w warmińsko-mazurskim o 1,2 p.p.

 class="wp-image-1580941"

W porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrósł odsetek długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia oraz osoby niepełnosprawne, zmniejszył się osób w wieku do 30. roku życia oraz posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia.

REKLAMA
 class="wp-image-1580947"

Wśród bezrobotnych kobiety we wrześniu stanowiły 54,3 proc. – o 0,3 p.p. więcej niż rok wcześniej, zwiększył się odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz wcześniej niepracujących. Mniej było zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA