REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kiedy warto ją założyć?

Jedną z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala ona ograniczyć ryzyko finansowe wynikające z zaangażowania kapitału własnego, co stanowi jej główną zaletę. Dla kogo spółka z o.o. będzie najlepszym rozwiązaniem i jak założyć ją krok po kroku?

02.02.2024
9:00
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kiedy warto ją założyć?
REKLAMA

Spółka z o.o. - jakie cechy posiada ta forma prawna?

REKLAMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Może być utworzona w dowolnym celu przez jednego lub więcej wspólników z jednym wyjątkiem – nie może zawiązać jej inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli byłaby jedynym wspólnikiem. Zakładając spółkę, wymagane jest wniesienie kapitału o wartości minimum 5 tys. zł, przy czym nominalna wartość udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. W każdej spółce należy powołać zarząd oraz zgromadzenie wspólników, jednak prawo dopuszcza też ustanowienie rady nadzorczej.

Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy CIT, jest podatnikiem VAT oraz prowadzi pełną księgowość. W związku z tym na zakończenie każdego roku podatkowego sporządza sprawozdanie finansowe, które w konkretnych przypadkach podlega badaniu biegłego rewidenta.

Jak założyć spółkę z o.o.?

W ostatnich latach procedura zakładania spółki z o.o. została uproszczona, jednak w dalszym ciągu wspólnicy będą musieli dopełnić niezbędnych formalności oraz wnieść stosowną opłatę. Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby – poprzez system S24 lub bezpośrednio u notariusza. Jeśli korzystamy z systemu, konieczne będzie uprzednie sporządzenie umowy spółki. Powinna ona określać:

 • nazwę i siedzibę podmiotu (nazwa nie może być myląca; musi odpowiadać profilowi działalności podmiotu),
 • przedmiot działalności (warto pamiętać o ograniczeniu, jakim jest możliwość wyboru maksymalnie 10 kodów PDK w trakcie rejestrowania spółki),
 • wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł),
 • liczbę i wartość udziałów przypadających każdemu ze wspólników,
 • czas trwania spółki.

Do wniosku o założenie spółki należy załączyć niezbędne dokumenty, takie jak lista wspólników, oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego czy zgoda na powołanie. Następnie podmiot należy zarejestrować w KRS, zatwierdzając dokument podpisem kwalifikowanym, osobistym albo Profilem Zaufanym. Koszt rejestracji to w sumie 350 zł z czego 250 zł opłaty sądowej oraz 100 zł opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Alternatywnym rozwiązaniem jest sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego. W tym przypadku również należy zarejestrować spółkę w KRS, jednak wspólnicy mają na to aż sześć miesięcy. Zakładając spółkę przez internet, na dokonanie zgłoszenia w KRS mamy jedynie siedem dni. Niezbędne dane automatycznie trafiają do ZUS-u oraz do urzędu skarbowego. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową spółkę z o.o., którzy dokonują zgłoszenia jako płatnicy składek. Wybierają wtedy formularz ZUS ZFA oraz ZUS ZUA (jeśli zgłaszają do ubezpieczenia siebie samych) albo ZUS ZZA (jeśli będą podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Więcej o prowadzeniu działalności gospodarczej przeczytasz na Bizblog.pl:

Kiedy warto założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które:

 • chcą prowadzić działalność gospodarczą razem ze wspólnikiem,
 • nie chcą odpowiadać majątkiem osobistym za zobowiązania spółki,
 • planują większe, długookresowe przedsięwzięcie,
 • chcą zoptymalizować wysokość składek ZUS,
 • planują podjęcie współpracy z inwestorem.
REKLAMA

Założenie tego rodzaju spółki nie wymaga już posiadania wysokiego kapitału, jednak jej prowadzenie związane jest z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych. Z drugiej strony, dzięki takiemu rozwiązaniu potencjalny inwestor otrzymuje pełną i wiarygodną informację o stanie finansów podmiotu.

Zaletą tej formy prawnej jest możliwość ograniczenia do minimum ryzyka finansowego właścicieli, gdyż spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania. Nie mogą oni jednak w dowolny sposób zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa – w uzasadnionych przypadkach komornik będzie mógł sięgnąć do majątku własnego wspólników, jeśli spółka z o.o. okaże się niewypłacalna.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA