REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki
  3. Samorządy

Skarbówka ledwo zipie przez Polski Ład. Związkowcy mają już dość, grożą strajkiem

Webinaria w sprawie Polskiego Ładu są farsą, a urzędnicy dyżurują aż do godziny 19, wyjaśniając zawiłości nowego systemu podatkowego, co uniemożliwia im wykonywanie normalnych obowiązków. Takie zarzuty stawia Związkowa Alternatywa w KAS w liście do Ministerstwa Finansów, ostrzegając przed paraliżem urzędów skarbowych i żądając odciążenia pracowników skarbówki. Jeśli resort nie spełni żądań związkowców, będzie akcja protestacyjna – ostrzegają.

19.01.2022
13:30
Polski Ład. Związkowcy w skarbówce grożą strajkiem
REKLAMA

W związku z wdrażaniem Polskiego Ładu sytuacja w Krajowej Administracji
Skarbowej stała się krytyczna!

– pisze Agata Jagodzińska, szefowa Związkowej Alternatywy w KAS.
REKLAMA

Jak wskazuje, pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu rozpoczynają pracę o godzinie 11, a kończą o 19. Zwraca uwagę, że choć w czasie dyżuru teoretycznie powinni tylko udzielać informacji w zakresie Polskiego Ładu, to w praktyce udzielają porad w sprawie wszelkich spraw skarbowych.

Przy obecnym przeciążeniu pracowników, przyznanie im kolejnych zadań w bardzo istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełnienia ich zasadniczych obowiązków – pisze Agata Jagodzińska, tłumacząc, ze w ten sposób następuje systematyczne pogłębianie się zaległości w wykonywaniu zadań przez poszczególnych pracowników i całych urzędów.

Szkoleniowa farsa

Wielu urzędników obawia się kar za niezdolność do realizacji dotychczasowych obowiązków

– pisze szefowa związku.

Według Jagodzińskiej pracownicy skarbówki nie zostali odpowiednio przygotowani do informowania o Polskim Ładzie, a pospiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Szefowa Związkowej Alternatywy opisuje, jak to duże grupy osób wysłuchują wykładów na małym ekranie komputera jednego zalogowanego pracownika, co powoduje, że słyszalność wykładu jest bardzo słaba, a tablice informacyjne pokazywane w trakcie szkolenia są całkowicie nieczytelne.

Mało tego, na szkolenia ma się logować tylu pracowników, że nie wytrzymują serwery skarbówki i następują przerwy i zakłóceniami w odbiorze. Prowadzone w takich warunkach webinaria pełnią głównie funkcje propagandowe, a ich wartość merytoryczna jest niewielka – ocenia Jagodzińska.

Związkowcy są wściekli, że obowiązek prowadzenia szkoleń o Polskim Ładzie został przerzucony na pracowników urzędów skarbowych. Wcześniej szkolenia te prowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej, którzy – jak podkreślają związkowcy – nie są obciążeni bezpośrednią obsługą podatników i nie mają ściśle wyznaczonych terminów do realizacji swoich działań.

Obciążanie urzędów skarbowych nowymi obowiązkami grozi ich paraliżem

– ostrzega Jagodzińska.

Spełnienie żądań albo strajk

Związkowcy obawiają się opóźnień przy realizacji kluczowych zadań organów podatkowych, a nawet omyłek z powodu braku wystarczającego czasu na wykonywanie wszystkich zadań. Dlatego stawiają resortowi Tadeusza Kościńskiego trzy żądania:

  • natychmiastowej likwidacji dyżurów w urzędach skarbowych od 15 do 19 w zakresie Polskiego Ładu,
  • natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków (spoza KAS) na wypłatę dodatków zadaniowych pracowników zaangażowanych w informowanie na temat Polskiego Ładu,
  • natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020 oraz 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. w wysokości 20 proc.
REKLAMA

Niespełnienie powyższych żądań spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej

– ostrzegają związkowcy.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA